InformacieSKA.sk

Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Úrad SKA28.11.2016Súťaže
Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy vyhlásilo ku dňu 25. 11. 2016 súťaž návrhov na riešenie základnej umeleckej školy a areálu občianskej vybavenosti v Šahách. Predmetom tejto verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov je architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy.

Vyhlasovateľ hľadá optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy a najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a chce súťažou vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Členovia poroty:

  • nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Andrej Alexy, PhD. Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Katarína Viskupičová
  • závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Arpád Pölhös Ing. Štefan Gregor
  • náhradníci poroty: Ing. arch. Jan Kukuľa (nezávislý na vyhlasovateľovi), Róbert Rakyta (závislý na vyhlasovateľovi)

Ceny:

  • 1. cena 2 000 eur
  • 2. cena 1 200 eur
  • 3. cena 800 eur

Súťažné návrhy treba odovzdať do 7. februára 2017.

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.sahy.sk.