InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA02.12.2016Z kalendára
Z kalendára SKA

Konferencia Healthy Home Academy 2016 v Starej tržnici v Bratislave (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková), 29. novembra 2016, foto: Martin Matula

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

12. 10. 2016
- zasadnutie predstavenstva
14. – 16. 10. 2016
- valné zhromaždenie Medzinárodnej federácie krajinných architektov IFLA v Bruseli (O. Miháliková, Š. Lančarič)
17. 10. 2016
- stretnutie Lídrov slovenského stavebníctva 2016 (I. Pleidel)
18. 10. 2016
- seminár Autorské právo (licenčné zmluvy) v Bratislave
19. 10. 2016
- slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU v Bratislave (I. Pleidel)
20. 10. 2016
- 2. ročník BIM konferencie Slovensko (I. Pleidel)
- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade
- slávnostné vyhlásenie Ceny prof. J. Lacka (Ľ. Vitková)
24. 10. 2016
- vernisáž súťažných návrhov súťaže „Šaľa – Jozefov" v Šali
27. 10. 2016
- zasadnutie predbežného senátu disciplinárnej komisie
- zasadnutie výboru pre krajinných architektov
28. 10. 2016
- zasadnutie predbežného senátu disciplinárnej komisie
2. 11. 2016
- zasadnutie pracovnej skupiny pre urbanizmus a územné plánovanie
- predbežná kontrola portfólií na autorizačnú skúšku
3. 11. 2016
- zasadnutie redakčnej rady
3. – 4. 11. 2016
- rokovanie ENACA v Prahe (O. Miháliková)
4. 11. 2016
- seminár autorské právo v Prešove
- 1. vernisáž výstavy diel CE∙ZA∙AR 2016 v Prešove (K. Kobák, E. Martanovičová)
7. 11. 2016
- slávnostný galavečer Českej ceny za architektúru v Prahe (I. Pleidel, O. Miháliková, M. Marošová)
9. 11. 2016
- zasadnutie predstavenstva
14. 11. 2016
- pracovné stretnutie s generálnou komisárkou expozície na EXPO 2018 P. Žáčikovou na Ministerstve hospodárstva SR (I. Pleidel, R. Žákovský)
15. 11. 2016
- zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
16. 11. 2016
- slávnostné odovzdanie cien Spolku architektov Slovenska v Slovenskej filharmónii (P. Paňák)
21. 11. 2016
- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade
23. 11. 2016
- autorizačná skúška
24. 11. 2016
- autorizačná skúška
- prednáška Príklady verejného obstarávania v Taliansku na SKSI (J. Šoltés)
- výbor konferencie Fórum koľajovej dopravy (I. Pleidel)
- zasadnutie autorizačného výboru
29. 11. 2016
- konferencia Healthy Home Academy 2016 v Starej tržnici v Bratislave (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)
- Vedecká a umelecká rada FA STU (I. Pleidel)
1. 12. 2016
- sľuby nových členov komory – autorizovaných architektov
- zasadnutie výboru pre krajinných architektov
- konferencia Healthy Home Academy 2016 v Kulturparku Košice (O. Miháliková, M. Marošová)
- vernisáž výstavy diel CE∙ZA∙AR 2016 v Košiciach (O. Miháliková, M. Marošová)
6. 12. 2016
- seminár Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach na Ministarstve zahraničných vecí SR (I. Pleidel, B. Kováč, V. Hanuláková)
7. 12. 2016
- zasadnutie predstavenstva
8. 12. 2016
- Hommage à Vladimír Karfík pri príležitosti 115. narodenín (I. Pleidel, P. Paňák, M. Jančok)
- zasadnutie výboru pre krajinných architektov
12. 12. 2016
- vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix - kultúrna pamiatka roka 2015 (I. Pleidel)
13. 12. 2016
- zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
- multiletárne zasadnutie k problematike torby BIM Národnej objektovej knižnice na SvF STU (K. Kobák)
- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade