InformacieSKA.sk

V novom roku nová forma

Katarína Viskupičová14.12.2016Úvodník
V novom roku nová forma

Vážení kolegovia,

na základe záverov valného zhromaždenia SKA a podnetov redakčnej rady bola spracovaná nová stratégia komunikácie kolegami, ktorá bude prebiehať na profesionálnejšej úrovni. Predstavenstvom schválenej stratégie, ktorú Vám v skratke predstavujeme v jednom z nasledujúcich článkov, týmto číslom uzatvárame klasické vydávanie Informácií SKA, ktoré vychádzali v podobe elektronického mesačníka, resp. dvojmesačníka.

Redakčná rada spolu s vedením a jednotlivými členmi výborov spracovala témy, ktoré nás zaujímajú a prinášajú podnety pre zlepšenie našej práce ako i práce jednotlivých výborov SKA. Všetkým, ktorí k tomu svojou prácou prispeli, chcem poďakovať.

Od začiatku roku 2016 bola spustená elektronická diskusia, čo nás stálo nemálo úsilia. Očakávali sme reakcie a názory k  spracovaným témam a nové podnety. I napriek viacerým výzvam v newslettri SKA a oznamy v Informáciách musím skonštatovať, že sa diskusia napriek zaujímavým témam jednotlivých čísiel Informácií SKA nerozbehla. Veríme, že nová forma informácií, ktoré budú aktuálnejšie, živšie, nás naštartuje a svojimi názormi prispejeme k zlepšeniu práce a postavenia nášho architektonického stavu. Nový formát bude slúžiť nielen na komunikáciu medzi členmi, ale aj navonok.

Zároveň chcem poďakovať Ing. arch. Štefanovi Moravčíkovi, ktorý zabezpečoval vydávanie po technickej stránke, šéfredaktorke Ing. arch. Martine  Jakušovej za jej redaktorskú prácu, ktorú vykonávala podnetne, zodpovedne a vždy v termíne. Zároveň ďakujem za návrh novej komunikačnej stratégie kolegom Ing. arch. Martinovi Jančokovi a Ing. arch. Petrovi Léniymu a ostatným členom redakčnej rady a predstavenstva za spoluprácu.

Želám Vám príjemné vianočné sviatky a teším sa na spoluprácu a podnety v novom roku 2017.

Za redakčnú radu Katarína Viskupičová