InformacieSKA.sk

Festival architektúry a dizajnu v Prešove

Peter Marcinko18.11.2016Udalosti
Festival architektúry a dizajnu v Prešove

Koncom septembra 2016 začal v Prešove festival, v ktorom hrali hlavnú úlohu architekti a ich neobvyklé nápady a pohľady na riešenia projektových výziev. Centrum Prešova ožilo výstavami, workshopmi, prednáškami, ale aj filmami a prezentáciami toho najlepšieho zo sveta architektúry. Súčasťou festivalu bola napríklad prezentácia remeselníkov a svoj pohľad na svoje mesto mali možnosť ponúknuť aj deti v rámci súťaže Kreslím svoje mesto.

Čo sa podarilo zrealizovať

 • 28. septembra 2016, Výstavná sieň SAS, Hlavná ul., výstava Banská Bystrica za 25 rokov. Výstavu otvoril kurátor výstavy Ing.arch. Igor Teplan.
 • 28. septembra 2016, Wave klub, Hlavná 121, Prešov: architektonický špeciál Pecha Kucha Night Prešov, výstava medziMESTSKÉ ZÁSAHY Košice – Prešov 2012, alias Vranokoňovo 2012 - iniciatíva kreatívnych ľudí za zveľadenie verejných priestorov. Koncept Mestských zásahov je katalógom nápadov na vylepšenie života v meste.
 • 28. septembra až 1. októbra 2016: Výstava modernej európskej architektúry na námestí, fotografie zo svojich študijných ciest pripravili Ing. arch. Peter. Marcinko a Ing. arch. Ivan Marcinko.
 • Dni otvorených dverí a súbor výstav na tému  Kultúrne dedičstvo v obrazoch v priestoroch KPÚ Prešov. Výstavu o výnimočných objektoch, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany, pripravili pracovníci KPÚ Prešov.
 • Výstava Hand made a prezentácia firiem na Hlavnej ulici v Prešove
 • Výtvarné súťaže pre žiakov: Kreslím svoje mesto, pedagogická vedúca Mgr. Ivana Židík, Postav svoj dom, študentka architektúry Lucia Gažiová. Pripravené v spolupráci so Študentmi katedry Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FFPU. Zúčastnili sa žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej, ZŠ Prostejovská, ZŠ sv. Mikuláša, ZŠ Kúpeľná.
 • Výstava Cena časopisu ARCH, priestory objektu SENÁTOR
 • 29. septembra 2016, nové DJZ, Prešov – slávnostný večer, výstavy a prednášky. Vernisáž výstavy Ing. arch. František Jesenko – laureát ceny primátorky mesta. Výstava Prešov očami študentov katedry architektúry FU TUKE. Výstava Aktuálne investičné akcie mesta a súťaže, garant ÚHA Prešov. Súbor prednášok a moderovaná diskusia na tému Architektúra – dizajn- mesto. Prednášky: informácie z Útvaru hlavného architekta a Strategického rozvoja mesta Prešov, vystúpenie zástupcov SKA, SAS, Ing. arch. Martin Baloga - metodika územného plánovania. Hostia: primátorka mesta, poslanci, pracovníci mesta, architekti. Program obohatilo vystúpenie Zuzany Oráčovej, členky košickej filharmónie, a Andyho Beleja.
 • 29. septembra 2016, videoprezentácie v exteriéri, Svätoplukova ul.: súbor krátkych filmov o architektúre Môj dom môj hrad, CE-ZA- AR 2015, vystúpenie skupiny Papylon
 • Libresso Books & Coffee, Hlavná ul., prezentácia mladých dizajnérov, výstava prác prešovských ateliérov
 • Cukráreň Viktória a prezidentská piváreň – Hlavná ul., videoprojekcia filmov o architektúre, vystúpenie skupiny Papylon

Spoluorganizátori a partneri akcie

Mesto Prešov, Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora architektov, URBANIKA, n. o., Fakulta umení TUKE, Katedra architektúry FU TUKE, A-SICE, s. r. o., Archima, s. r. o., študenti Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta PU v Prešove, pracovníci ÚHA Prešov, Krajský pamiatkový úrad v Prešove a ďalší. Sponzori: Baumit Slovensko, AKL. s. r. o., ALZ ,s. r. o., PPG Deco Slovakia, s. r. o., Ukovmi, s. r. o.

Ing. arch. Peter Marcinko, hlavný organizátor FEAD 2016