InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA05.10.2016Z kalendára
Z kalendára SKA

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

11. 7. 2016

- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade

19. 7. 2016

- výrobná porada k CE∙ZA∙AR 2016 s LOCO Agency na úrade (O. Miháliková)

9. 8. 2016

- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade

16. 8. 2016

- stretnutie s generálnym mediálnym partnerom CE∙ZA∙AR Hospodárskymi novinami (O. Miháliková)

5. – 7. 9. 2016

- finálne kolo rokovaní ohľadom zmluvy o vzájomnom uznávaní s Kanadou (CALA, ACE, EK, ENACA) v Bruseli (O. Miháliková)

12. 9. 2016

- zasadnutie predbežného senátu Disciplinárnej komisie

13. 9. 2016

- zasadnutie redakčnej rady

- pracovné stretnutie s režisérom CE∙ZA∙AR P. Nunézom (I. Pleidel, O. Miháliková)

-   zasadnutie predstavenstva

20. 9. 2016

- III. tlačová konferencia CE∙ZA∙AR 2016 k novinkám XV. ročníka

- slávnostnosť pri príležitosti 40. výročia založenia FA STU a 70 rokov výučby architektúry na Slovensku (I. Pleidel, P. Paňák)

21. 9. 2016

- seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

22. 9. 2016

- zasadnutie predbežného senátu Disciplinárnej komisie

23. 9. 2016

- 5. ročník Golfového turnaja architektov (I. Pleidel)

28. 9. 2016

- zasadnutie autorizačného výboru

- pracovné stretnutie na úrade s prof. H. Moravčíkovou a J. Hegerom (I. Pleidel, P. Paňák, O. Miháliková)

29. 9. 2016

- Festival architektúry a dizajnu FEAD Prešov (M. Jančok)

- Seminár Služby a honorár architekta na Pestovateľskej ul. v Bratislave (K. Kobák, O. Miháliková)

3. 10. 2016

- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade

4. 10. 2016

- prednáška na školení ÚVO na tému „Súťaž návrhov ako najvhodnejšia forma obstarávania architektonických služieb“ (I. Pleidel, R. Žákovský)

6. 10. 2016

- slávnostné odovzdávanie XV. jubilejného ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 v Starej tržnici v Bratislave

7. 10. 2016

- 2. medzinárodná odborná konferencia CE∙ZA∙AR 2016 na tému „Architektonických súťaži a verejného obstarávania“ na FA STU v Bratislave

- zasadnutie predstavenstva Architektonickej Rady Európy ACE na úrade

8. 10. 2016

- zasadnutie predstavenstva Architektonickej Rady Európy ACE na úrade