InformacieSKA.sk

Súťaž návrhov na riešenie parkoviska v Poprade má víťazov

Martina Jakušová04.10.2016Súťaže
Súťaž návrhov na riešenie parkoviska v Poprade má víťazov

Mesto Poprad vyhlásilo v lete 2016 výsledky architektonicko-konštrukčnej súťaži návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ul. na sídlisku Juh III v Poprade. Podľa poroty zvíťazil návrh spoločnosti SPDe s.r.o. - autorský kolektív Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš a Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. Rozhodla o tom päťčlenná odborná porota zložená zo zástupcov mesta, stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Panely troch víťazných návrhov si môžete prezrieť v prílohách v závere článku. 

Mesto Poprad dostalo celkovo devätnásť návrhov. „Pracovali sme v dvoch kolách. Najskôr sme vybrali osem návrhov, ktoré postúpili do druhého kola. Ocenili sme tri návrhy sumou od tisíc do tritisíc eur, na odmeny pre zvyšné návrhy v druhom kole bolo vyčlenených 800 eur za parciálne riešenia. S víťazným návrhom sme sa stotožnili v podstate všetci. Verím, že ak sa v takejto podobe podarí zrealizovať, tak to bude jedna zo zaujímavých a funkčných architektúr," uviedol predseda poroty Peter Marcinko zo Slovenskej komory architektov. Peter Marcinko vyzdvihol spôsob hľadania najlepšieho návrhu. „Pozitívne hodnotíme rôznorodosť riešení daného problému. Získali sme množstvo názorov a z nich budeme čerpať. Je to dobrý postup pri riešení verejných investícií. Sme však iba na začiatku, proces ďalej pokračuje. Vybrali sme víťazný návrh, riešiteľom ktorého je kolektív schopný danú tému zvládnuť," dodal P. Marcinko.

Víťazná štúdia by mala byť pilotným projektom pre budovanie parkovacích domov v meste. „Dostali sme množstvo návrhov a bolo v nich toľko inovácií, koľko som ešte v rámci garáži nevidel. Vo víťaznom návrhu je obsiahnutých asi 260 parkovacích miest, čo na 90 percent vyrieši problém s parkovaním v tejto časti sídliska," povedal člen poroty a predseda komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade Slavomír Božoň. „Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie aj v ďalších častiach mesta. Súťaž má zmysel, preto chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou," dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

 

1. cena 3 000 eur: SPDe, autorský kolektív Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., spolupráca Ing. arch. Marek Šeregi, PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Martin Vachálek
Porota v hodnotení uvádza tieto plusy víťazného návrhu: „kvalitné prevádzkovo-konštrukčné riešenie, čistý architektonický výraz podporený ekologickými prvkami, možnosť použitia v iných lokalitách, kvalita urbanisticko-architektonického začlenenia do územia."

1. cena 3 000 eur: SPDe, autorský kolektív Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., spolupráca Ing. arch. Marek Šeregi, PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Martin Vachálek

 

 


2. cena 2 000 eur: OSA atelier, autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík
V hodnotení poroty sa vyzdvihuje „kvalitné prevádzkové riešenie s odozvou vo výtvarno-hmotovom vyjadrení."

2. cena 2 000 eur: OSA atelier, autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík

 

 

3. cena 1 000 eur: autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD., spolupráca: Maroš Greš, Zuzana Jurčišinová, Ernest Bevilaqua
Porota ocenila „čisté konštrukčné a prevádzkové riešenie, priestorové zakomponovanie do charakteru existujúcej zástavby."

3. cena 1 000 eur: autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD., spolupráca: Maroš Greš, Zuzana Jurčišinová, Ernest Bevilaqua

 

 

Porota rozhodla aj o nasledovnom udelení odmien:

  • Odmena 200 eur: Architektonické štúdio Atrium
  • Odmena 200 eur: OSA atelier s.r.o., autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík
  • Odmena 200 eur: autori: Ing. Dezider Rakšány, M.A.Sc. B.Arch., Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Vladimír Vodný
  • Odmena 100 eur: zerozero, autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, spolupráca: Ing. arch. Dominika Hricová, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Martin Ortuta, Ing. Martin Ratkoš, Ing. Juraj Marton
  • Odmena 100 eur: FKF design - autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy, spolupráca: Ing. Jozef Nagy


Zdroj: Mesto Poprad, Archinfo