InformacieSKA.sk

SKA ďakuje partnerom CE·ZA·AR

Redakcia06.10.2016CE.ZA.AR

Slovenská komora architektov ďakuje reklamným a mediálnym partnerom, spolupracovníkom a zúčastneným architektom za spoluprácu na súťaži CE∙ZA∙AR 2016 a za účasť na slávnostnom vyhlásení a odovzdávaní cien súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme. 

CE∙ZA∙AR 2016