InformacieSKA.sk

Prečítajte si

Martina Jakušová28.09.2016Prečítajte si
Prečítajte si

Učíme sa celý život – a pri profesii architekta to platí dvojnásobne. Aj keď najlepšou školou je samotná prax, mnohému sa dá porozumieť aj s dobru knihou v rukách. Nejeden architekt je navyše taký zanietenec, že aj ak si má oddýchnuť, siahne po knihe od fachu. V spolupráci s Archbooks Vám prinášame výber kníh, ktoré by Vás mohli zaujať a pomôcť architektom pri výkone svojho povolania. 

Sídliská, ako ďalej? (Sídliště, jak dál?)

Sídliská, ako ďalej? (Sídliště, jak dál?)

Vydavateľ: ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry

Jazyk: český

Rok vydania: 2016

Počet strán: 268

ISBN: 9788001059050

Na sídliskách dnes žije približne tretina obyvateľov Českej republiky, v Prahe je to dokonca skoro polovica. Doposiaľ sme sa ako spoločnosť pri revitalizácii sústredili prevážne na jednotlivé objekty a ich stavebno-technologický štandard a príliš sme sa nevenovali hľadaniu dlhodobej stratégie rozvoja týchto lokalít.
Ako ďalej? Ako má vyzerať dlhodobá vízia týchto území? Akým spôsobom do nich koncepčnej vstupovať a ako naštartovať proces ich postupnej premeny na atraktívne súčasti mestskej štruktúry? Ako obmedziť riziká budúceho negatívneho vývoja?
Publikácia sa snaží byť profesionálnym príspevkom k takejto diskusii. Jej cieľom je nájsť a pomenovať problémy a témy, ktoré sú dôležité z hľadiska organizácie prostredia a jeho urbanistickej a architektonickej kvality, naznačujú možné smery ich riešenia a ponúknuť ich na širšiu diskusiu.

 

 

Ivan Matušík: Život s architektúrou II

Ivan Matušík: Život s architektúrou II

Vydavateľ: Spolok architektov Slovenska

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2015

Počet strán: 163

ISBN: 9788088757924

Publikácia mapuje a do istej miery aj sumarizuje publicistické aktivity architekta Ivana Matušíka. Ivan Matušík za systémovú súčasť svojich tvorivých aktivít pokladal vždy teoretickú, teoreticko-kritickú „nadstavbu" architektúry a diskusiu o horúcich témach, ktoré prináša stret odborných architektonicko-urbanistických, spoločenských a individuálnych, privátnych záujmov. Považoval za dôležité prekročiť aj hranice odbornej komunity a vstúpiť do diskusie na širšej spoločenskej pôde. Preto sa sústavne venoval publicistickej, výstavnej aj prednáškovej činnosti, prezentovaniu architektonickej tvorby prostredníctvom printových a audio-vizuálnych médií.

 

95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu

95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu

Vydavateľ: OZ My sme mesto

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2015

Počet strán: 216

ISBN: 978-80-970052-1-4

Po sedemročnej prestávke minulý rok opäť ožil projekt Mestské zásahy v Bratislave.Vinice pod Bratislavským hradom, Zámocká ako umelecká ulička, plávajúci bazén na Dunaji, osvetlenie reštaurácie na vrchu Mosta SNP podľa počasia či akvaponická farma v nevyužívaných kúpeľoch – to je len nieľko z celkovo 95 nápadov inšpirujúcich k pozitívnym zmenám Bratislavy.