InformacieSKA.sk

Podujatia sústavného vzdelávania

Redakcia28.09.2016Aktuality
Podujatia sústavného vzdelávania

V najbližšom období sa v rámci Sústavného vzdelávania architektov SKA budú konať nasledovné podujatia:

Odborná prednáška Od stavebníctva k architektúre

 • 13. októbra 2016 - Poprad
 • 14.10.2016 - Liptovský Mikuláš
 • 08.11.2016 - Michalovce
 • Prednášajúci: Ing. Peter Orolin, člen normalizačnej komisie TK 103 Strechy a hydroizolácie - Parametre oceľových krytín podľa nových noriem STN EN
 • Bližšie informácie získate na adrese: asice@asice.sk.

Druhá odborná konferencia Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR 2016

 • Slovenská komora architektov (typ A, 20 kreditov)
 • Architektonické súťaže a verejné obstarávanie
 • 7. októbra 2016, Fakulta architektúry STU, Bratislava
 • Rečníci: Luciano Lazzari, prezident Architektonickej rady Európy (Architects´ Council of Europe - ACE), Georg Pendl, člen predstavenstva ACE a spolupredseda pracovnej skupiny ACE pre verejné obstarávanie a súťaže návrhov, Rudolf Žákovský, člen predstavenstva Slovenskej komory architektov a architekti Štefan Moravčík, Peter Lényi a Ondrej Marko
 • Všetky informácie vrátane prihlášky nájdete na stránke SKA.

Seminár o licenčných zmluvách

 • Slovenská komora architektov (typ A, 20 kreditov)
 • 18. októbra 2016 Impact HUB, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava
 • Prednášajúci: Rudolf Leška
 • Partner: Wiesner Hager Concept
 • Podrobné informácie uverejníme aktuálne na stránke SKA. 

Druhý ročník BIM konferencie Slovensko na tému Teória verzus prax vo využívaní BIM

 • EUROSTAV, BIM Asociácia Slovensko (typ B, 10 kreditov)
 • 20. októbra 2016 Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava
 • Všetky informácie nájdete na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20161/zakladne-informacie1234567 a prihlásiť sa môžete na stránke organizátora. 

Podmienky projektovania detských ihrísk vo väzbe na normu STN EN 1176:2009

 • Študio-21 plus (typ B, 10 kreditov)
 • 25. októbra 2016 Hotel Set, Kalinčiakova 29/A, Bratislava

VII. ročník konferencie Životné prostredie miest

 • Slovenská agentúra životného prostredia (typ B, 10 kreditov)
 • 3. novembra 2016, Banská Bystrica
 • Prednášajúci: RNDr. Jozef Klinda (externý expert MŽP SR), Ing. Ján Mišík (UNIZA, Žilina), Ing. arch. Lucia Stredňanská: (OI Verejný smog)
 • Téma: Environmentálna regionalizácia Slovenska, environmentálna bezpečnosť, vizuálny verejný smog v mestách
 • Podrobné informácie uverejníme aktuálne na stránke SKA.

Zdroj: Úrad SKA