InformacieSKA.sk

Novinky XV. ročníka súťaže CE∙ZA∙AR

Redakcia29.09.2016CE.ZA.AR
Novinky XV. ročníka súťaže CE∙ZA∙AR

Slovenská komora architektov pripravila k jubilejnému 15. ročníku Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 viaceré novinky. Sú medzi nimi napríklad nové ocenenie Patrón architektúry či spustenie internetovej CE∙ZA∙AR TV. 

Nové ocenenie Patrón architektúry
Slovenská komora architektov v rámci tlačovej konferencie predstavila najväčšiu novinku jubilejného ročníka, ktorou je nové ocenenie Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený dielom architektonického umenia, s názvom „Patrón architektúry".
„Zatiaľ čo doteraz Slovenská komora architektov udeľovala ceny len svojim členom za ich profesionálny výkon, toto ocenenie má vyzdvihnúť a oceniť tých, vďaka ktorým architekti môžu tvoriť: vďaka investorom, zadávateľom, bez ktorých by kreatívne návrhy architektov nevznikli. Ocenenie môže byť zároveň udelené aj komukoľvek, kto svojím počinom hodným nasledovania prispel k rozvoju slovenskej architektúry," vysvetľuje predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel.
Vznik ocenenia podporuje aj spoločnosť CRH, ktorá je generálnym partnerom jubilejného ročníka. Predstavenstvo Slovenskej komory architektov môže ocenenie Patrón architektúry udeliť jednej alebo viacerým fyzickým alebo právnickým osobám a jej laureáta vyhlási počas galavečera jubilejného XV. ročníka CE∙ZA∙AR.
„Naším zámerom je byť partnerom kvalitnej architektúry. Nové ocenenie zviditeľní jednotlivcov či skupiny, ktorí sa odhodlali presadzovať riešenia, ktoré svojou kvalitou, inovatívnosťou či prínosom pre okolie prispievajú k dlhodobej udržateľnosti. Tá je kľúčovou súčasťou stratégie aj v našej spoločnosti," opisuje Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH North Danube.

CE∙ZA∙AR TV
Druhou, už avizovanou novinkou, bolo predstavenie novej CE•ZA•AR TV. Od 23. septembra 2016 spustila Slovenská komora architektov v spolupráci s CRH na webovej stránke www.ce-za-ar.tv svoju CE•ZA•AR TV. Obsah stránky tvoria autorské dokumentárne filmy, ktoré Slovenská komora architektov začala pripravovať od roku 2014 pre všetky diela finalistov.
„Krátke dokumentárne filmy prezentujú odbornej aj širokej verejnosti inšpiráciu v oblasti architektúry nielen v kontexte vyhlasovania výsledkov súťaže, ale aj po nej. Zo všetkých mediálnych aktivít, ktoré Cena za posledné tri roky priniesla, najviac rezonovali práve tieto dokumentárne filmy, a preto sme hľadali spôsob, ako ich sprístupniť aj po ich odvysielaní v RTVS. Takýto projekt bolo náročné spracovať, či už obsahovo, alebo finančne. Vďaka tomu, že sa naším generálnym partnerom v tomto roku stala spoločnosť CRH, sa však naše ambície podarilo naplniť a dokumenty tak budú prístupné pre všetkých," opisuje projektová riaditeľka Ceny CE∙ZA∙AR Oľga Miháliková. Webová stránka CE•ZA•AR TV obsahuje 15 dokumentov za obdobie rokov 2014 až 2016.

Týždeň súčasnej slovenskej architektúry
Podobne, ako to bolo v minulom ročníku, aj tentokrát sa na Dvojke o 19:20 hod. pravidelne vysielali krátke dokumenty v cykle s názvom Týždeň súčasnej slovenskej architektúry. Dokumenty pre Slovenskú komoru architektov vyrobili partneri spoločnosť NUNEZ NFE s.r.o. a filmári a sú prezentáciou výberu nominovaných diel Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Nominácie v kategórii Interiér sa vysielali vo štvrtok 29. septembra, bytové domy boli predstavené 30. októbra, občianske a priemyselné budovy 3. októbra, exteriér, rekonštrukcia a obnova budov 4. októbra a rodinné domy v stredu 5. októbra. V prípade, že ste si nestihli dokumenty pozrieť v dané dni na Dvojke, máte možnosť si autorské dokumentárne filmy pozrieť na CE•ZA•AR TV.

Zdroj: SKA