InformacieSKA.sk

Mestské zásahy v Trnave priniesli kvalitné návrhy

Martina Jakušová05.10.2016Aktuality
Mestské zásahy v Trnave priniesli kvalitné návrhy

Podobne, ako aj v iných mestách, cieľom projektu Mestské zásahy Trnava 2016 bolo nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Nešlo o hľadanie problémov mesta, ale aj o odkrývanie jeho nevyužitého potenciálu. Zásahy mali rôznu formu - od umeleckých inštalácií, úpravy zelene, tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty.

Mestské zásahy Trnava 2016 zorganizovali OZ UzemnePlany.sk a OZ Publikum.sk a vznikali v úzkej spolupráci s mestom Trnava, ktoré už v úvode prejavilo silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Preto organizátori zostavili panel odborníkov, ktorí všetky prijaté návrhy posúdili a odporučili mestu konkrétne zásahy na realizáciu. Nešlo pritom o súťaž, skôr o snahu pozrieť sa na jednotlivé zásahy a verejný priestor mesta z viacerých pohľadov a realizovať tie najvhodnejšie z nich.

Revitalizácia Zeleného kríčka

Mesto Trnava v júli 2016 zverejnilo informáciu, že vybralo prvý projekt z Mestských zásahov Trnava 2016 pre realizáciu. Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave sa stotožnil s návrhom architektov Rastislava a Miroslavy Bocánových na revitalizáciu Zeleného kríčka.

Mesto Trnava uviedlo, že ide o „veľmi zaujímavý projekt, ktorý by tento dôležitý dopravný uzol a zároveň cenný verejný priestor posunul na novú úroveň." Po vypracovaní architektonickej štúdie a prípravných prácach by sa mal projekt dočkať realizácie najneskôr v roku 2018.
Projekt uvažuje s rozšírením a skvalitnením plochy existujúcej parkovej zelene, so zrušením existujúcich kioskov a ich nahradením centrálnym objektom, ktorý by spájal funkciu komerčného priestoru aj verejného WC. Od komunikácie Rybníková má vzniknúť zelený pás so stromoradím a ostrovčekmi zelene so sedením, medzi ktoré sa umiestnia autobusové zastávky. Parkový prístrešok autobusovej zastávky bude poskytovať možnosť sedenia smerom do parku aj smerom k prichádzajúcim autobusom. Sedenie má ponúkať rôzne možnosti sedenia – klasické, vyššie, s možnosťou oprieť sa o stôl a odložiť si batožinu. V návrhu sa počíta s integrovanými stojanmi na bicykle s možnosťou požičania bicyklov, ktoré má byť súčasťou projektu Mestská požičovňa bicyklov pre Trnavu.

V projekte sa navrhuje nový cyklochodník prepájajúci existujúcu cyklotrasu zo Sadu Antona Bernoláka a výhľadovo v smere Štefánikovej a Rybníkovej ulice. Projekt má ambíciu zviditeľniť Galériu Jána Koniareka zapojením verejného priestoru do akcií galérie. Počíta s pohľadovým a priestorovým uvoľním zelenej plochy pred galériou, čím sa vytvorí priestor na prezentáciu akcií galérie verejnosti aj za hranice oploteného areálu, napríklad formou prezentácie časti kreatívnych tvorivých dielní pre deti a mládež, ktoré pravidelne organizuje galéria. Celý projekt si môžte pozrieť tu.

Revitalizácia Zeleného kríčka, autori Rastislav Bocán, Miroslava Bocánová

Revitalizácia Zeleného kríčka, autori Rastislav Bocán, Miroslava Bocánová

Revitalizácia Zeleného kríčka,  Rastislav Bocán, Miroslava Bocánová

 

Dolná brána

Podľa samotných organizátorov projektu OZ UzemnePlany.sk a OZ Publikum.sk je jedným z najlepších návrhov, ktorého realizácia by posunula Trnavu o krok vpred, projekt návratu Dolnej brány v historickom centre mesta v podaní architekta Petra Osuského. Cieľom návrhu stvárnenia Dolnej brány na pešej zóne je viacero. V prvom rade ide o dotvorenie verejného priestoru s ukončením pešej zóny, ktorá končí v križovatke viacerých ciest a v doteraz nevyužitom potenciáli genia loci tejto oblasti a miesta, kde stále Dolná brána mestského opevnenia.

Architekt navrhuje predĺženie pešej zóny a spojenie s Námestím SNP, spojením pešej zóny s Ružovým parkom až po pešiu zónu City Arény. Vytvorila by sa takto kontinuálna pešia zóna od Námestia sv. Mikuláša cez Hviezdoslavovu ulicu, Trojičné námestie po Ružový park a City Aréna a späť na námestie a park Kapitulská.

Samotná Dolná brána bola zbúraná v roku 1819, bola zdokumentovaná v kompletnej výkresovej dokumentácii Antonom Grunnom. Návrh sa snaží na pešiu zónu priniesť spolu s ďalšími výtvarnými artefaktmi umelecký prvok, ktorý tam má navyše svoje historické opodstatnenie. Priznáva bránu nielen v dlažbe navrhovaných plôch, ale aj náznakovo vracia hmotu tejto veže v dvoch alternatívach. Trnavský urbanizmus starého mesta bol typický tým, že každá ulica končila kostolom, vežou, arkierom a podobne. Rovnako navrhované stvárnenie vizuálne ukončuje pešiu zónu a dáva jej možnosť dotvorenia vizuálnym umením, t.z. holografickými scénami, laserovým nasvietením a podobne. Celý projekt si môžte pozrieť tu. 

Dolná brána, autor Peter Osuský

Dolná brána, autor Peter Osuský

 

Kráľovská alej s parkom

Na domovskej stránke Mestských zásahov v Trnave (www.trnava.zasahy.sk) prebieha hlasovanie o najlepší projekt. Podľa hlasovania vedie projekt Kráľovská alej s parkom od autorov Michala Lachkého a Petra Kučeru. Tento projekt navrhuje využitie existujúceho priestoru v Kamennom Mlyne v prostredí trnavských rybníkov a plánuje alej s krásnym priľahlým parkom. Celý projekt si môžte pozrieť tu. 

Kráľovská alej s parkom, autori Michal Lachký, Peter Kučera

Kráľovská alej s parkom, autori Michal Lachký, Peter Kučera

Kráľovská alej s parkom, autori Michal Lachký, Peter Kučera