InformacieSKA.sk

Konferencia Mestá a voda

Martina Jakušová29.09.2016Aktuality
Konferencia Mestá a voda

Hlavné mesto SR Bratislava organizuje s podporou Európskej komisie odbornú konferenciu s názvom Cities & Water - Mestá a voda. Uskutoční sa 25. októbra 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Nad konferenciou prevzrali záštitu UNESCO, SK PRES a Ministerstvo životného prostredia SR. 

Mestá si postupne začínajú uvedomovať, že voda je životne dôležitá strategická zložka života svojich obyvateľov (nielen) v mestách. Konferencia sa venuje udržateľnému vodnému manažmentu v mestách, urbanistickým vzťahom miest k vodným tokom a plochám a výzvam, ktorým čelia mestá v spojitosti s vodou - jej nedostatku, nevhodnej kvalite či prebytkom v podobe povodní.

Podujatie nadväzuje na konferenciu v holandskom meste Leeuwarden, ktoré sa konalo vo februári tohto roka. Práve na tomto podujatí starostovia, zástupcovia vodárenských organizácií a výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti inovácií a vodného hospodárstva spolupracovali pri formulácii základov novej politickej agendy, ktorá by podporila problematiku vody v mestách. Konferencia je príspevkom Bratislavy ako hlavného mesta predsedajúceho štátu Rady EÚ, ktorým chce mesto po Holandsku nadviazať na témy z Leeuwardenu. Konferencia sa zameriava na konkrétne problémy a úspechy miest a ich miestnych politík a je určená primátorom a predstaviteľom európskych miest a širšej zahraničnej i slovenskej odbornej verejnosti. Konferencia sa uskutoční v anglickom jazyku. 

V prípade záujmu treba potvrdiť účasť registráciou na webovej stránke goo.gl/1YcL6Y alebo na stránke www.bratislava.sk kliknutím na odkaz ku konferencii „Cities & Water”. Program podujatia nájdete v prílohe. Viac informácií získate na emailovej adrese: citiesandwater@bratislava.sk.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

  1. Preliminary Programme Conference.pdf Program (561 KB)