InformacieSKA.sk

Konferencia CE∙ZA∙AR 2016 o súťažiach a obstarávaní

Martina Jakušová29.09.2016CE.ZA.AR

Súťaže návrhov na obstaranie spracovateľa projektovej alebo územnoplánovacej dokumentácie tak, ako ich upravuje zákon o verejnom obstarávaní, sa stále realizujú pomerne zriedka. Obce sa často obávajú komplikovaného a pridlhého procesu a nejasností, ktoré sa so súťažami návrhov podľa našej praxe spájajú, a preto nevyužijú súťaž návrhov, ale zadajú zákazku napriamo.  Tým však spoločnosť prichádza o mnohé benefity, ktoré mohla súťaž návrhov priniesť.

Preto zorganizovala Slovenská komora architektov pre širšiu odbornú verejnosť v poradí už druhú odbornú konferenciu CE∙ZA∙AR 2016 na tému Architektonické súťaže a verejné obstarávanie. Konala sa 7. októbra 2016 na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Medzi rečníkmi a diskutérmi vystúpili Luciano Lazzari a Georg Pendl (Architektonická rada Európy ACE), Michal Fišer (Česká komora architektov) a Rudolf Žákovský, Štefan Moravčík a Peter Lényi zo Slovenskej komory architektov.

Na úvod prítomných privítal predseda komory Imrich Pleidel. Konferenciu otvoril Luciano Lazzari, prezident ACE. Po ňom vystúpila predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská. Ako sme Vás v minulom čísle informovali, v lete bol zverejnený Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov - slávnostný krst tejto publikície prebehol práve na tejto konferencii. 

Po tejto milej udalsoti pokračťovali prednášky jednotlivých aktérov konferencie. O význame súťaží návrhov na príkladoch z praxe  hovoril Georg Pendl z ACE, o skúsenosti s architektonickými súťažami v Českej republike sa podelil Michal Fišer z ČKA, o slovenských súvislostiach a o Manuáli súťaží návrhov ďalej hovorili architekti Rudolf Žákovský, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, Peter Lényi a Ondrej Marko, autori a zostavovatelia Manuálu súťaží návrhov SKA. 

Nasledoval blok Best practices súťaží návrhov na Slovensku na príklade súťaže na riešenie materskej školy v Selciach. Na túto súťaž sa prítomní mohli pozrieť nielen pohľadu vyhlasovateľa (Ján Kupec, starosta Seliec) a iniciátora a spracovateľa súťažných podmienok (Štefan Moravčík, SKA), ale aj pohľadu víťazov (Boris Benedek, Michal Lang, Ján Pieš). 

Poobede nasledovala panelová diskusia, v ktorej svoje poznatky anázory prezentovali Zita Táborská (predsedníčka ÚVO), Ingrid Konrad (hlavná architektka mesta Bratislava), Peter Lényi (architekt) a Štefan Moravčík (architekt).

Podujatie bolo zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získali členovia komory 20 kreditov. Nad konferenciou prevzalo záštitu slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Mediálnymi partnermi konferencie boli EUROSTAV, ASB a SITA.