InformacieSKA.sk

Informácie SKA 6/2016 budú o participácii verejnosti

Martina Jakušová04.10.2016Téma
Informácie SKA 6/2016 budú o participácii verejnosti

Vážení čitatelia,

Slovenská komora architektov pripravuje do nasledujúceho čísla Informácií SKA 6/2016 tému Participácia – zapájanie verejnosti do rozhodovania v oblasti architektúry a územného plánovania. Ide o tému, v ktorej nájsť všeobecný konsenzus často býva ťažké. Nakoľko má verejnosť v súčasnosti možnosť ovplyvňovať prostredie, v ktorom žije a ktoré sa ľudí týka? Ako zladiť protichodné požiadavky na riešené územie? Koho názor uprednostniť, koho požiadavky nepremietnuť do riešenia a kto rozhoduje o tom, či preferovať nároky športového klubu, dôchodcov, developera alebo cyklistov? Kde, naopak, začína kompetencia architekta, príp. urbanistu či územného plánovača a kde končí miera spolurozhodovania s verejnosťou?

Zapojte sa do tvorby tejto témy vlastným názorom – článkom či odpoveďami na nami skoncipované otázky. Kontaktuje nás, prosím, mailom na informacieska@gmail.com.

Martina Jakušová