InformacieSKA.sk

2. Medzinárodná odborná konferencia "Architektonické súťaže a verejné obstarávanie"

Štefan Moravčík08.10.2016Úvodník
2. Medzinárodná odborná konferencia "Architektonické súťaže a verejné obstarávanie"

Manuál súťaží návrhov pomôže architektom aj vyhlasovateľom

Architektúra je vec verejná a obzvlášť citlivo ju vnímame, ak vzniká z verejných prostriedkov - situačne parafrázovala výrok profesora Štefana Šľachtu predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská na piatkovej 2. medzinárodnej odbornej konferencii Slovenskej komory architektov (SKA) s témou "Architektonické súťaže a verejné obstarávanie" na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasťou podujatia bol krst tlačenej verzie Manuálu súťaží návrhov SKA. Publikácia má 120 strán a náklad 500 kusov. Vydanie podporili spoločnosti CRH Slovensko a Knauf.

„Všetky obsiahnuté informácie boli dohľadateľné. Našou ambíciou bolo vyextrahovať najpodstatnejšie údaje a zhrnúť ich čo najjednoduchším spôsobom,“ povedal editor manuálu Peter Lényi. Manuál je určený pre všetkých, ktorí sa v akejkoľvek role podieľajú na súťaži návrhov - vyhlasovateľov, porotcov a účastníkov.

„Argumentačne perfektne ukazuje, na čo je architektonická súťaž dobrá a dôležitá,“ skonštatoval Štefan Moravčík z SKA a pripomenul potrebu vytvoriť podobnú „kuchársku knihu“ právnych rád týkajúcich sa samotnej realizácie projektov. Poukázal na špecifiká súťaží v tejto sfére. Za samosprávy sa k nemu na základe priamych skúseností pridal starosta Seliec Ján Kupec.

„Nie sme s architektmi v antagonickom vzťahu,“ upozornila Zita Táborská, označila SKA za dlhodobo zodpovedného partnera a dodala: „Slovenská komora architektov je jedinou stavovskou organizáciou, ktorá prichádza s takto hmatateľnou pomocou všetkým zložkám pri verejnom obstarávaní. Veľmi si to ceníme.“

Nad konferenciou mali záštitu slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Konala sa deň po galavečere XI. ročníka Ceny SKA za architektúru CE∙ZA∙AR aj v prítomnosti prezidenta Európskej rady architektov (ACE) Luciana Lazzariho, hlavnej architektky mesta Bratislava Ingrid Konrad či predsedu SKA Imricha Pleidela. Skúsenosti z Rakúska a Česka s architektonickými súťažami priblížili Georg Pendl a Michal Fišer.

Bratislava, 7. 10. 2016 (SKA)