InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA03.07.2016Z kalendára

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

27. 4. 2016

- seminár o verejnom obstarávaní a súťažiach návrhov v priestoroch Smart Light (K. Kobák, R. Žákovský, K. Viskupičová, O. Miháliková)

28. – 29. 4. 2016

- rokovanie Európskej siete príslušných orgánov v architektúre – ENACA v Mníchove (O. Miháliková)

3. 5. 2016

- pracovné stretnutie k Architektonickej politike SR na úrade (P. Paňák, V. Hanuláková)
- zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
- zasadnutie Vedeckej a umeleckej rady FA STU (I. Pleidel)

9. 5. 2016

- prednáška na tému výkon povolania na FA STU (I. Pleidel)

11. 5. 2016

- pracovné stretnutie s JUDr. J. Babišom na úrade SKA (V. Hanuláková)
- pracovné stretnutie s P. Ňunézom k organizácii CE∙ZA∙AR 2016 (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)
- zasadnutie predstavenstva

13. 5. 2016

- zasadnutie pracovnej skupiny ACE k VO a súťažiam vo Viedni (K. Kobák, P. Lényi)

16. 5. 2016

- otvorenie výstavy CE∙ZA∙AR 2015 v Galérii Mlyny v Nitre

17. 5. 2016

- pracovné stretnutie k manuálu súťaží návrhov SKA na úrade (M. Jančok, R. Žákovský, O. Miháliková, P. Lényi, O. Marko)

18. 5. 2016

- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členkou SKA na úrade
- workshop Kreatívne centrá v regiónoch v Trnave (I. Pleidel)
- pracovné stretnutie s primátorom Trnavy JUDr. P. Bročkom (I. Pleidel)

19. 5. 2016

- pracovné stretnutie k manuálu súťaží návrhov SKA na úrade (R. Žákovský, O. Miháliková, P. Lényi, O. Marko)
- odovzdávanie cien ASB Gala (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)
- prednáška v oblasti Light + Building 2016 Prolight v Smart Light (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)

23. 5. 2016

- zasadnutie predbežného senátu

24. 5. 2016

- diskusia v rámci sústavného vzdelávania „Sexy architektúra a energeticky efektívna prevádzka – realita alebo nezmysel?" (P. Paňák)
- večera s porotou CE∙ZA∙AR (I. Pleidel, O. Miháliková)

25. 5. 2016

- prvé zasadnutie poroty CE∙ZA∙AR 2016 na úrade (P. Paňák, O. Miháliková)
- krst knihy Ročenky slovenskej architektúry 2014/15 v rámci DAAD (I. Pleidel, O. Miháliková)

26. 5. 2016

- zasadnutie predbežného senátu

27. 5. 2016

- vystúpenie na Valnom zhromaždení Maďarskej komory architektov v Budapešti (O. Miháliková)

28. 5. 2016

- účasť na Valnom zhromaždení SKSI (I. Pleidel)

31. 5. 2016

- zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie

1. 6. 2016

- odborný seminár v rámci sústavného vzdelávania „Nové tepelnotechnické požiadavky – nové okolnosti prípravy, realizácie a hodnotenia stavieb" ZSTVS (I.Pleidel, P. Paňák)

3. 6. 2016

- zasadnutie predbežného senátu
- snem Únie miest Slovenska v Primaciálnom paláci (I. Pleidel)

6. 6. 2016

- zasadnutie predbežného senátu

8. 6. 2016

- právna konzultácia s JUDr. O. Kopšovou s členom SKA na úrade

9. 6. 2016

- zasadnutie výboru pre krajinných architektov

14. 6. 2016

- účasť na nominačnom večere Českej ceny za architektúru v Prahe (P. Paňák, O. Miháliková)

15. 6. 2016

- autorizačná skúška

20. 6. 2016

- pracovné stretnutie na Magistráte k organizácii CE∙ZA∙AR 2016 (O. Miháliková)
- zasadnutie predbežného senátu

21. 6. 2016

- zasadnutie autorizačného výboru

22. 6. 2016

- stretnutie so zástupcom spoločnosti ŠTOR CAD – GRAITEC p. Nemcom kvôli zorganizovaniu podujatia v rámci SVA (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)
- zasadnutie predstavenstva

23. 6. 2016

- pracovné stretnutie k organizácii CE∙ZA∙AR s Loco Agency (O. Miháliková)

27. 6. 2016

- výberové konanie vedeckých ústavov ekologickej architektúry a výtvarnej tvorby na FA STU (I. Pleidel)

29. 6. 2016

- seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov v Sieni D. Jurkoviča (P. Paňák, R. Žákovský, P. Lényi)
- sľuby nových členov SKA

3. – 6. 7. 2016

- obhliadky vybraných diel CE∙ZA∙AR 2016 s porotou po Slovensku (O. Miháliková)

7. 7. 2016

- II. tlačová konferencia CE∙ZA∙AR 2016 k nomináciám