InformacieSKA.sk

Ročenka slovenskej architektúry

Úrad SKA14.06.2016Prečítajte si
Ročenka slovenskej architektúry

Vydavateľstvo SLOVART v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vydalo novú Ročenku slovenskej architektúry 2014/2015. Koncepčne a obsahovo ročenku pripravili historici a kritici architektúry z Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV - Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková - v spolupráci s nezávislými domácimi aj zahraničnými expertmi - Romanom Rutkowskim, Matúšom Dullom, Pavlom Paňákom, Máriou Topolčanskou a  Petrom Lényi. Autorom grafického návrhu je Matúš Lelovský.

Ročenka obsahuje výber 19 najlepších architektonických diel realizovaných od januára 2014 do decembra 2015. Pri ich posudzovaní bolo určujúce, ako prispeli do širšej architektonickej diskusie, aký bol ich prínos v oblasti metód práce a ich vplyv na prostredie. Hodnotili sa prejavy architektonického remesla, dispozičné riešenie aj celková výtvarná stránka diela. Vybrané diela tak približujú spektrum architektonického myslenia, typologickú štruktúru aj topografiu slovenského architektonického územia.

Publikácia bola predstavená verejnosti 25. mája 2016 v rámci diskusie Bratislová, ktorá bola súčasťou podujatia Dni architektúry a dizajnu. Niektoré diela zaradené v publikácii boli verejnosti prezentované 3. a 4. júna 2016 prostredníctvom exkurzie, ktorá bola súčasťou medzinárodného podujatia Architektur Tage Wien – Bratislava / Dni architektúry Viedeň – Bratislava 2016.