Privítanie nových členov komory

Privítanie nových členov komory

 Dňa 29. júna 2016 zložili sľub autorizovaného architekta a od 1. júla 2016 boli zapísaní do zoznamu autorizovaných architektov:

  • Ing. arch. Martin BUJNA
  • Ing. arch. Martin ECKHARDT
  • Ing. arch. Peter HREBÍK
  • Ing. arch. Peter MARKO
  • Ing. Mgr. art. Slavoj PALENČÁR
  • Ing. Andrea PRIEVALSKÁ
  • Ing. arch. Juraj UHROVIĆ
  • Ing. arch. Edita VRÁBLOVÁ, PhD.
  • Ing. arch. Anna ZIMOVÁ
  • M. Arch. Katarína GARAIOVÁ

Foto: Úrad SKA