InformacieSKA.sk

Prečítajte si

Redakcia31.05.2016Prečítajte si
Prečítajte si

 Škice (Skici/Sketches)

Škice (Skici/Sketches)

Vydavateľ: KANT
Jazyk: český/anglický
Rok vydania: 2016
Počet strán: 192
ISBN: 9788074371790

V knihe Škice (Skici – Sketches) odhaľuje päťdesiat českých architektov to najosobnejšie zo svojej tvorby – prvé idey vo forme škíc. Všetky osobnosti okrem toho v krátkych textoch vysvetľujú, čo pre nich škicovanie znamená. Rozmanitosť kresieb v profesionálnom grafickom spracovaní s odkazom na stavby, ktoré z nich vzišli, prináša jedinečný dokument nielen o stave českej architektúry, ale odhaľuje ľudskú stránku profesie vôbec. Kniha je určená nielen odbornej verejnosti, ale všetkým „kultúrnym" ľudom.
Kniha vychádza v edícii ARCHITEKTÚRA garantov prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesařa z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe.

 

Česká architektúra 2014 – 2015 (Česká architektura 2014 – 2015)

Česká architektúra 2014 – 2015 (Česká architektura 2014 – 2015)

Vydavateľ: Prostor - architektura, interiér, design
Jazyk: český
Rok vydania: 2016
Počet strán: 192
ISBN: 9788087064191

Cieľom ročenky českej architektúry (aktuálne ide o šestnásty zväzok edičnej rady) je pravidelne podávať správu o situácii nielen v oblasti odbornej, ale predovšetkým laickej verejnosti a prinášať podnety na inšpiráciu a verejnú diskusiu. Pre zájemcov zo zahraničia slúži ročenka ako stručný prehľad súdobej českej architektonickej scény. Výber stavieb z prác ponúknutých vyzvanými architektmi robí vždy jedna osobnosť. Kniha sa skladá z troch kapitol. Hlavná z nich Stavby prezentuje 33 typologicky rozmanitých objektov s komentármi a úvodným rozhovorom editorky s Karolinou Jirkalovou. V kapitole Názor hovorí Petr Volf so Stanislavom Martincom a Ondřejom Chybíkom o českom pavilóne na Expo 2015 v Miláne. Tretia kapitola Faktografia prináša prehľad udalostí v odbore, ocenení vybraných osobností za celoživotné dielo, štatistické prehľady a výsledky vybraných celoštátnych súťaží a súťaží usporiadaných v spolupráci s Českou komorou architektov. Kapitolu uzatvára zoznam vydanej a odporučenej literatúry a odborne zameraných filmov.

Výstavba a bývanie v komunitách (Bauen Und Wohnen in Gemeinschaft / Building and Living in Communities)
Výstavba a bývanie v komunitách (Bauen Und Wohnen in Gemeinschaft / Building and Living in Communities)

Vydavateľ: Birkhauser; Bilingual edition
Jazyk: anglický/nemecký
Rok vydania: 2015
Počet strán: 240
ISBN: 9783035605648

Bytová výstavba je jedným zo základných úloh architektúry a urbanizmu . Mnoho miest zažíva silný nárast dopytu po bývaní pre rodiny s deťmi alebo po zmiešanom a integrovanom bývaní. Projekty navrhnuté presne pre potreby obyvateľov často predstavujú ideálne riešenie, pretože majiteľ je v týchto prípadoch nielen investorom, ale aj osobou, ktorá rozhoduje o nastavení nových štandardov kvality a zároveň o úsporách nákladov.

Článok bol pripravený v spolupráci s Vydavateľstvom Eurostav, viac informácií nájdete na www.archbooks.sk