InformacieSKA.sk

Poznáme nominácie CE·ZA·AR 2016

Redakcia07.07.2016CE.ZA.AR
Poznáme nominácie CE·ZA·AR 2016

Informácie o nomináciách CE∙ZA∙AR 2016 spostredkovali prítomným novinárom zľava Štefan Moravčík, Lukáš Kordík, Pavol Paňák (všetci porotcovia), Oľga Miháliková, projektová manažérka, a Roman Rutkowski, predseda poroty.

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 7. júla 2016, slávnostne vyhlásila nominácie jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR2016. Okrem 1. podpredsedu Slovenskej komory architektov Pavla Paňáka a projektovej manažérky Oľgy Mihálikovej sa tlačovej konferencie zúčastnili predseda poroty Roman Rutkowski, architekti Lukáš Kordík a Štefan Moravčík, ktorí priblížili priebeh rozhodovania poroty a výber nominácií.

Do jubilejného XV. ročníka sa prihlásilo 108 diel. Na základe preštudovania portfólií, panelov a priložených podkladov medzinárodná porota vybrala užší výber 25 diel za účelom ich vzhliadnutia in situ. Po osobných obhliadkach následne porota určila 17 nominovaných diel.

„Našim zámerom ako generálneho partnera prestížneho ocenenia CE∙ZA∙AR je, aby sa rozvíjalo povedomie o prínose kvalitných architektonických riešení a napomôcť presadzovať taký prístup, aby pri rozhodovaní o nových projektoch mala svoje miesto kvalita, dlhodobá udržateľnosť aj otvorenosť novým poznatkom a inováciám. Vďaka skúsenosti z oblasti výroby a predaja stavebných materiálov, kde sme na slovenskom trhu dlhodobým lídrom, sme získali množstvo poznatkov o tom, akú významnú rolu zohráva v živote ľudí a spoločenstiev architektúra“, zhrnula na tlačovej konferencii Miroslava Remenárová, manažérka pre  firemné vzťahy CRH, generálneho partnera CE∙ZA∙AR 2016.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2016 náležala porote zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

  • Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)
  • Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)
  • Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika)
  • Antonín Novák (architekt, Česká republika)
  • Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)
  • Jan Šépka (architekt, Česká republika)
  • Juri Troy (architekt, Rakúsko)

Predseda poroty, Roman Rutkowski, celkovo zhodnotil odkaz poroty: „Snažili sme sa nájsť Vašu vlastnú identitu, pretože v niektorých častiach architektúry sa stávate až príliš medzinárodnými. Pri tvorbe v architektúre je dobré pamätať na to, kto sme, odkiaľ pochádzame a kde sú naše korene. Je dôležité, aby architektúra vznikala z kvalitne organizovaných verejných súťaží. A tie by mali byť podporované vládou, a verejnou správou, či rôznymi inými dotknutými inštitúciami.

Architekt Lukáš Kordík, člen poroty, skonštatoval progres v tomto ročníku: „Tento rok bolo pomerne silné zastúpenie kvalitných diel, ktoré sa nachádzajú v rôznych regiónoch Slovenska. Teší nás, že kvalitná architektúra sa dostala aj mimo hlavného mesta a nemusí nevyhnutne vychádzať zo silného finančného zázemia, práve naopak, dokážu vzniknúť v pomerne limitujúcich podmienkach. Stále častejšie sa objavujú diela, ktoré nevznikli vďaka privátnym zdrojom, ale majú finančnú podporu štátu alebo miestnych samospráv.  Mňa osobne veľmi potešilo aj to, že kategória exteriér sa z privátnych záhrad posunula do riešenia verejných priestorov a intervencií v krajine“. 

Záštitu nad jubilejným XV. ročníkom architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016 prevzali prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Laureáti v jednotlivých budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej tržnici v Bratislave. Diváci si budú môcť slávnostné odovzdávane cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke. Účasť na samotnom galavečeri prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Novinkou tohto ročníka je príprava webstránky, na ktorej budú dostupné krátke dokumentárne filmy natočené na propagáciu nominovaných diel a ktoré budú podobne ako minulý rok odvysielané na Dvojke. Diváci, ktorí ich nestihnú vidieť vo vysielaní televízie, tak budú mať možnosť si ich pozrieť aj neskôr. 

Zdroj: SKA, foto: M. Jakušová, SKA