InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Rodinné domy

Redakcia22.06.2016CE.ZA.AR
Nominácie v kategórii Rodinné domy

Do kategórie Rodinné domy bolo prihlásených spolu 18 diel. Porota po ich užšom výbere a po následnej prehliadke rozhodla, že nominácie získajú nasledovné rodinné domy:

 

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Úľany, utori: Andrej ŠVEC, Peter ŠERCEL, autor foto: Tomáš MANINA 

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Úľany
Autori: Andrej ŠVEC, Peter ŠERCEL
Autor foto: Tomáš MANINA

Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého zasklenia. Objekt je založený na základovej doske, aby neporušil koreňovú sústavu pod domom, a mohla sa tak zachovať pôvodná vysoká zeleň na pozemku. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a biela omietka. Objekt tak pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.

 


Drevodom v Lučatíne, autor: Jaromír KROBOT, autor foto: Martin KARŠŇÁK

Drevodom v Lučatíne
Autor: Jaromír KROBOT
Autor foto: Martin KARŠŇÁK

Dom je postavený v Lučatíne, malej obci pri Banskej Bystrici. Toto krehké prostredie jasne vystavilo medze riešenia a východiská – hmota domu, mierka, urbanizmus obce, drevo ako materiál – konštrukčný aj výrazový. Dom s gánkom je variáciou na tému tradičného ľudového stavania. Tento priestor sa rozšíril ako komunikácia naprieč celým domom, artikulovaný otvormi od jednej fasády k druhej. Prelína sa s jednotlivými izbami, naberá funkciu zádveria či vstupnej haly, rozširuje sa v úložných priestoroch prístupných z interiéru aj exteriéru, vďaka čomu dom nemá nijaké chodby a je v ňom minimum nevyužitého priestoru. Ľudové stavanie obsahuje overené riešenia v malých mierkach, dá sa interpretovať pre dnešné potreby a výraz.

 

 Brusnicová A, Brusnicová ul., Koliba, Bratislava-Nové mesto, autor: Matej GRÉBERT, autor foto: Pavel MELUŠ

Brusnicová A, Brusnicová ul., Koliba, Bratislava-Nové mesto
Autor: Matej GRÉBERT
Autor foto: Pavel MELUŠ

Dva podobné domy ‐ dva rôzne prístupy. Ide o jeden z dvojice susediacich rodinných domov, ktoré vznikli koordinovane v jednom ateliéri. Na začiatku architekti našli 660 metrový pozemok susediaci s lesom a krásnym výhľadom na  Bratislavu. Zmestiť sem dva rodinné domy aj so záhradami bola pre architektov celkom slušná výzva.  Pozemok je ešte k tomu rovinatý, s miernym prevýšením. Pozemok tak rozdelili na dve rovnaké  časti, každý dom má teda 330-metrový pozemok. Obidva domy majú podobný základný pôdorys  a dispozičnú logiku, no predsa sú úplne iné. Majitelia mali celkom iný zoznam priorít, čo sa  odrazilo na finálnej architektúre každého domu.