InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Občianske a priemyselné budovy

Redakcia22.06.2016CE.ZA.AR
Nominácie v kategórii Občianske a priemyselné budovy

V kategórii Občianske a priemyselné budovy súťažilo spolu 15 diel, z nich získali nomináciu nasledovné budovy:

 

Centrála Gumex Slovakia, Cabajská 21/25, Nitra, autori: Martin PAULÍNY, Branislav HOVORKA, autor foto: Branislav HOVORKA

Centrála Gumex Slovakia, Cabajská ul., Nitra
Autori: Martin PAULÍNY, Branislav HOVORKA
Autor foto: Branislav HOVORKA

Stavba je veľkoskladom pneumatík s pneuservisom a administratívnou časťou. Jej veľkosť, umiestnenie a materiálovú bázu určili práve pneumatiky. Veľkosť je daná hlavne požadovanou výmerou skladu, pričom výška skladu určuje dosah vysokozdvižného vozíka. Skladované množstvo pneumatík definovalo požiarne odstupové vzdialenosti medzi novostavbou a existujúcou budovou v areáli a tým aj umiestnenie stavby. Ľahká oceľová konštrukčná báza vyplynula z požiadavky prevádzkovateľa rýchlostnej komunikácie R1, akou váhou môže stavba priťažiť jej zemné teleso, na ktorom stojí. Veľká sklonená zasklená fasáda administratívnej časti je otočená smerom k rýchlostnej ceste. To vytvára dynamickú vnútornú atmosféru stavby a firme prináša zapamätateľný vonkajší vizuál.

 

 

 Dostavba areálu MZV SR, Pražská 7, Bratislava, autori: Iľja SKOČEK, Ján PAVÚK, autor foto: Ján PAVÚK

Dostavba areálu MZV SR, Pražská ul., Bratislava
Autori: Iľja SKOČEK, Ján PAVÚK
Autor foto: Ján PAVÚK

Objekt je súčasťou celého areálu MZV, má päť nadzemných s jedným ustúpeným podlažím a dve podzemné podlažia prepojené schodiskom a panoramatickým výťahom. Súčasťou uskočeného podlažia je pochôdzna terasa, ktorá môže slúžiť na krátkodobý relax zamestnancov, ale aj ako priestor na neformálne stretnutia. Z hľadiska vnútorných priestorov sa kladie dôraz na veľkorysé riešenie dvojpodlažnej vstupnej haly s galériou, keďže ostatné administratívne podlažia sú prísne utilitárne. Otvorená transparentná vstupná hala prepojená  so zeleným nádvorím kontrastuje s prísnym pravidelným rastrom fasády a tvorí dôstojný vstupný priestor pre návštevníkov.

  

 

 Materská škola Guliver, Poľovnícka ul., Banská Štiavnica, autor: Richard Murgaš , foto: Lukáš Rohárik

Materská škola Guliver, Poľovnícka ul., Banská Štiavnica

autor: Richard Murgaš

foto: Lukáš Rohárik

Individuálne zadanie s prioritou času predurčilo voľbu realizácie zámeru ako prestavbu/dostavbu jestvujúceho objektu napriek tomu, že možnosti lokality vylúčili súvisiacu typológiu. Objekt pohltil rozostavaný rurálny rodinný dom väčšej mierky s radikálnosťou potrebnou k zmene funkcie a zotretiu zažitých schém a vzťahov. Rodinný dom bol zbavený šikmej strechy a dva dvojpodlažné segmenty jeho pôdorysu doplnil tretí. V objekte vznikol rekonfigurovaním terénu vstupný suterén s kompletným zázemím a prízemie denných aktivít napojené na záhradu. Prehľadná dispozícia vizuálne definuje zdieľané priestory, herne obsadené podľa vekových skupín, zázemie personálu a koridory. Exteriér vsádza na príjemnú proporciu a tvaroslovnú (tvarovú) istotu v súčasnom ponímaní.