InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Interiér

Redakcia22.06.2016CE.ZA.AR
Nominácie v kategórii Interiér

Stálym favoritom v počte prihlásených diel je už dlhodobo kategória Interiér - porotcovia si prehliadli 37 prihlásených diel a z nich vybrala tieto nominácie:

 

Byt G, Bratislava, autori: Tomáš SZÖKE, Ivan PRÍKOPSKÝ, Katarína PRÍKOPSKÁ, autorka foto: Katarína PRÍKOPSKÁ 

Názov diela: Byt G, Bratislava
Autori: Tomáš SZÖKE, Ivan PRÍKOPSKÝ, Katarína PRÍKOPSKÁ
Autorka foto: Katarína PRÍKOPSKÁ

Kvalita a rafinovanosť prevedenia rastie do výšok spolu s nákladmi. Okolo seba sledujeme preteky, stráca sa človek. Architektúra kopíruje technológie. Masívny, niekedy primitívny, často nepresný, ale trvanlivý detail je nahrádzaný jemnejším, presným, dokonalým, zložitým často neopraviteľným. Samoúčelnosť predbieha funkčnosť. Máme pocit, že architektúra ako hľadanie rámcových odpovedí a zrkadlenie doby sa posúva k dizajnu a hľadaniu možností realizácie. Byt G chce byť stavbou, architektúrou, nie dokonalým dizajnom. 

 

 

Framehouse, Miletičova 5, Bratislava, autori: Maroš FEČÍK, Filip KANDRAVÝ, autor foto: Maroš FEČÍK 

Framehouse, Miletičova ul., Bratislava
Autori: Maroš FEČÍK, Filip KANDRAVÝ
Autor foto: Maroš FEČÍK

Interiér postprodukčného štúdia sa nachádza v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na Miletičovej ulici v Bratislave. Štúdio zaberá plochu 145 m2 rozdelenú do dvoch podlaží. V parteri objektu situovanom do pešieho korza sa nachádza recepcia štúdia. Druhé nadzemné podlažie je rozdelené na priestor pre šéfa a pracovne online a 3D. Doplnkové priestory sú umiestnené hlbšie v dispozícii. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní. Betón sa objavuje na podlahe štúdia, na televíznej stene aj na recepčnom a strihačskom pulte. Zábradlie schodiska je vytvorené z pozváraných roxorových konštrukcií. Slúži zároveň ako knižnica a nosič interiérovej zelene. 

 

 

 Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60. rokov po súčasnosť, autori: Alan KRAJČÍR, Helena VOJTKOVÁ, autor foto: Martin DÖKEREŠ

Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60. rokov po súčasnosť, SNG, Zámok Zvolen
Autori: Alan KRAJČÍR, Helena VOJTKOVÁ
Autor foto: Martin DÖKEREŠ

Súčasný interiér vstupuje do historickej pamiatky s prvkami z rekonštrukcie z 60. rokov 20. storočia. Výzvou bolo citlivo a jednoznačne zvládnuť kontrast foriem a estetík odlišných časových období. Vložený objekt knižnice delí priestor na dva samostatné celky s rôznymi kvalitami a funkciami. V zaklenutom vstupnom priestore dominuje reprezentatívny symetrický informačný pult. V členitej veži  schodiska je umiestnená expozícia kníh a katalógov s pravidelne rastrovanými policami a mobilnými kontajnermi. 

 

 

 Obchod Slávica, Laurinská 19, Bratislava, autori: Andrej OLAH, Katarína LABÁTHOVÁ, autor foto: Tomáš MANINA

Obchod Slávica, Laurinská ul., Bratislava
Autori: Andrej OLAH, Katarína LABÁTHOVÁ
Autor foto: Tomáš MANINA

Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavebných zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu. Povaha historického priestoru sa vpisuje do interiéru odkrytou konštrukciou stropov a podlahou, ktorá jeho charakter čiastočne reflektuje novým betónovým poterom. Steny celého priestoru boli očistené na pôvodné vrstvy farieb a následne bol do výšky troch metrov aplikovaný zjednocujúci biely náter, ktorý sa na poschodí v rovnakej výške prejavuje vo forme bielej bordúry. Biela farba vytvára zároveň unifikovaný podklad pre vystavovanie samotných objektov.