InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Exteriér

Redakcia22.06.2016CE.ZA.AR
Nominácie v kategórii Exteriér

Do súťaže bolo prihlásených aj 10 exteriérových diel. Nominácie v kategórii Exteriér získali tieto diela:

Exteriérové úpravy Digital Park, Einsteinova ul., Bratislava, autori: Pavel SUŠKO, Igor MARKO, Peter PASEČNÝ, autor foto: Peter PASEČNÝ 

Exteriérové úpravy Digital Park, Einsteinova ul., Bratislava
Autori: Igor MARKO, Peter PASEČNÝ
Autor foto: Peter PASEČNÝ, Pavel SUŠKO

 

Prístrešok a lávka na Straníku pri Žiline, autori: Marián LUCKÝ, Zuzana DEMOVIČOVÁ, Andrej BADIN, Michal MARCINOV, Peter LÉNYI, autorka foto: Jana MAKROCZYOVÁ 

Prístrešok a lávka na Straníku pri Žiline
Autori: Marián LUCKÝ, Zuzana DEMOVIČOVÁ, Andrej BADIN, Michal MARCINOV, Peter LÉNYI, Ondrej MARKO
Autorka foto: Jana MAKROCZYOVÁ