InformacieSKA.sk

Cena VISIO 2020 pre logistické centrum v Seredi

Redakcia03.06.2016Udalosti
Cena VISIO 2020 pre logistické centrum v Seredi

Zľava minister Roman Brecely, predseda predstavenstva CEMAAM Roman Kebísek, Darina Lalíková, šéfredaktorka EUROSTAV a laureáti Ceny VISIO 2020 pán Petrík, konateľ Lidl Slovensko, a pán Bahník, vedúci oddelenia nehnuteľností

Slovenská komora architektov bola partnerom medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa konala 21. apríla 2016 v Bratislave. Pripravili ju vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Hlavnou témou konferencie boli smart princípy - teória verzus realita. Zároveň tu bol vyhlásený laureát Ceny VISIO 2020. Cenu zriadila redakčná rada časopisu EUROSTAV a oceňuje sa ňou výrazný čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. 

BREEAM Outstanding je najvyšší možný stupeň ekologickej certifikácie, ktorý môže nejaká budova získať. Na Slovensku takýto certifikát ako prvý a zatiaľ jediný získalo práve logistické centrum Lidl v Seredi. Toto vysoké hodnotenie získalo centrum vďaka koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu. Práve to rozhodlo, že odborná porota sa jednohlasne zhodla, že laureátom ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi. Široká verejnosť mala zase možnosť- prostredníctvom hlasovania na internete - rozhodnúť o držiteľovi Ceny verejnosti. Najviac hlasov získala spoločnosť Isover koncernu Saint-Gobain. Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorým oceňuje najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku za uplynulé obdobie.

Oceňovanie sa koná vždy bezprostredne po ukončení odbornej medzinárodnej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a výstavbe, ktorej 6. ročník sa konal 21. apríla 2016 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Po konferencii sa účastníci a pozvaní hostia presunuli na spoločenský večer, ktorého hlavným bodom programu bolo vyhlásenie laureáta Ceny časopisu EUROSTAV  VISIO 2020.

O tom, že laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi, rozhodla 1. marca 2016 na svojom zasadnutí štvorčlenná porota, zložená z prof. Roberta Špačka z Fakulty architektúry STU Bratislava, prof. Dušana Petráša zo Stavebnej fakulty STU Bratislava (obaja sú aj odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), Pavla Kukuru, predsedu predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, a Dariny Lalíkovej, šéfredaktorky časopisu Eurostav. Nominovanými na túto cenu boli okrem Logistického centra Lidl v Seredi a spoločnosti Saint-Gobain Isover aj Ján Legény a Peter Morgenstein, autori knihy Solárna stratégia udržateľného mesta.

Cenu VISIO 2020 za rok 2015/2016, ktorej zhmotnenou podobou je artefakt od akademického sochára Milana Lukáča, si víťazi prebrali z rúk ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho, predsedu predstavenstva spoločnosti CEMMAC Romana Kebíska a šéfredaktorky časopisu Eurostav Dariny Lalíkovej.

Okrem ceny odbornej poroty udelilo vydavateľstvo EUROSTAV aj Cenu verejnosti VISIO 2020. O víťazovi ceny verejnosti rozhodla široká verejnosť hlasovaním na web stránke vydavateľstva EUROSTAV. Jednoznačným víťazom internetového hlasovania sa stala spoločnosť Saint Gobain Isover. Cenu verejnosti odovzdala riaditeľovi spoločnosti Isover Saint Gobain Karolovi Jakabovičovi obchodná riaditeľka vydavateľstva EUROSTAV Ingrid Blaškovičová a britský architekt Simon Allford, ktorý bol jedným z kľúčových spíkrov konferencie.

O laureátovi Ceny VISIO 2020 za rok 2015/2016

Logistické centrum Lidl v Seredi bolo otvorené koncom februára tohto roka. Centrum je umiestnené v blízkosti rýchlostnej komunikácie, spájajúcej Sereď s Trnavou a Nitrou. Logistické centrum bolo dômyselne navrhnuté a zrealizované s ohľadom na ochranu životného prostredia. V celom komplexe sa napríklad zachytáva dažďová voda, súčasťou areálu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou vyvažujú rozlohu 128-tisíc štvorcových metrov logistického centra. V budove je nainštalované úsporné LED osvetlenie. To ročne prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá by pri klasickom osvetlení vystačila pre 400 rodinných domov. Chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva na spätné vykurovanie, súčasťou skladu sú nabíjacie stanice pre elektromobily – všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon.

O laureátovi Ceny verejnosti VISIO 2020 za rok 2015/2016

Spoločnosť Isover systematicky a dlhodobo podporuje osvetu témy udržateľnosti a energetickej efektívnosti najmä medzi projektantami a architektami, ale aj investormi a širšou verejnosťou. Podporuje tiež vznik zaujímavých konceptov udržateľnej architektúry na Slovensku. Aj vďaka ich odbornej aj finančnej podpore vznikol v uplynulom roku prvý zelený bytový dom na Slovensku: Zelené atrium v Trnave, ktorý má ambíciu získať v oblasti merania a certifikácie udržateľnosti certifikát LEED Platinum. Je tiež organizátorom medzinárodnej študentskej súťaže pre študentov architektonického a stavebného zamerania. So zameraním na udržateľné a energeticky efektívne návrhy riešenia. Spoločnosť Isover môže ísť tiež príkladom čo sa týka výroby vlastných produktov, keďže už od roku 2003 sa systematicky snaží zvyšovať podiel recyklovaných vstupov pri výrobe a v súčasnosti dosiahla pri niektorých výrobkoch už ich 80 % podiel, zaviedla službu zberu nespotrebovaného EPS zo stavieb a snaží sa tiež prinášať inovatívne produkty pre realizácie udržateľnej architektúry.

Foto: Blanka Golejová