InformacieSKA.sk

Zlatý Leonardo pre expozíciu SKA

Úrad SKA11.04.2016Aktuality
Zlatý Leonardo pre expozíciu SKA

Slovenská komora architektov sa zúčastnila na 37. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa konal v dňoch 6. – 9. apríla 2016 vo výstavisku Incheba v Bratislave. SKA bola garantom a odborným partnerom aj priamym účastníkom podujatia Salón architektov v spoločnom stánku s Fakultou architektúry STU v Bratislave.  Architekti aj široká verejnosť sa v nej mohli bližšie oboznámiť s činnosťou komory a kontaktovať sa s predstaviteľmi komory a úradu SKA. Súčasťou expozície boli aj vystavené prihlásené, nominované a ocenené diela Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2015.

Spoločný stánok SKA a FA STU získal ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu Zlatý Leonardo 2016. Autormi expozície sú Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., a Ing. Dušan Kočlík, ArtD. Za realizáciu expozície ďakujeme aj Ing. arch. Michalovi Ganobjakovi, PhD., Ing. arch. Vladimírovi Hainovi, PhD., a doc. Ing. arch. Michalovi C. Hronskému, PhD., z FA STU. Realizácia expozície by nevznikla bez pomoci partnerov - spoločnostií Nowy Styl, SmartLight, Vetex a Wienerberger.

Foto: R. Hubač, archív SKA