Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy

Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy

Počas osobného stretnutia, ktoré sa konalo 11. apríla 2016, prejavil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ing. Roman Brecely, MBA, záujem o odbornú pomoc ponúknutú zo strany SKA pri tvorbe nového stavebného zákona. Ako uviedol, prijatie stavebného zákona považuje za jednu zo svojich hlavných priorít v oblasti výstavby. Zástupcovia SKA sa zároveň obrátili na ministra s požiadavkou na prevzatie gescie nad pripravovaným strategickým vládnym materiálom nelegislatívnej povahy - Architektonickou politikou v Slovenskej republike, ktorej prípravu zabezpečuje SKA. Minister prisľúbil participáciu na tomto dokumente a jeho predloženie na schválenie vo Vláde SR. Predseda SKA v závere stretnutia pozval ministra na slávnostný galavečer CE∙ZA∙AR 2016 a požiadal ho o prevzatie záštity nad aktuálnym ročníkom. Minister záštitu a pozvanie prijal a prisľúbil konštruktívnu spoluprácu rezortu s SKA. Stretnutia sa za SKA zúčastnili Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda SKA, Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva SKA, a JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA.