InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA22.04.2016Z kalendára
Z kalendára SKA

Relácia Labyrint o architektúre a architektoch na TA3 s hosťom Imrichom Pleidelom, predsedom SKA, ktorá sa vysielala 13. apríla 2016, zdroj: TA3 

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

22. 3. 2016

-   zasadnutie autorizačného výboru

30. 3. 2016

-   sľuby nových členov SKA

-   rokovanie s podpredsedom ZMOS  Ing. M. Muškom (I. Pleidel, R. Žákovský, V. Hanuláková)

-   pracovné stretnutie s prednostom Žiaru nad Hronom J. Miškovičom na úrade (I. Pleidel, R. Žákovský, V. Hanuláková)

-   zasadnutie pracovnej skupiny pre štandardy výkonov architektov

-   tlačová konferencia k vyhláseniu jubilejného XV. ročníka CE∙ZA∙AR 2016 na úrade (I. Pleidel, M. Jančok, V. Hanuláková, O. Miháliková, P. Bouda, B. Tarnócy)

5. 4. 2016

-   účasť na valnom zhromaždení ZSPS (K. Kobák)

-   zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie

-   zasadnutie pracovnej skupiny pre urbanizmus a územné plánovanie

6. – 8. 4. 2016

-   spoločná expozícia Slovenská komora architektov a FASTU a výstava CE∙ZA∙AR 2015 na medzinárodnom veľtrhu CONECO 2016

8. 4. 2016

-   pracovné stretnutie s primátorom mesta Šahy Ing. Š. Gregorom na úrade (I. Pleidel, R. Žákovský, V. Hanuláková)

8. – 9. 4. 2016

-   rokovanie architektonických komôr krajín V4 v Ustroni (K. Kobák, O. Miháliková)

11. 4. 2016

-   rokovanie s novým ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. R. Brecelym, MBA (I. Pleidel, P. Paňák, J. Šujan, V. Hanuláková)

13. 4. 2016

-   zasadnutie predstavenstva

-   odvysielanie relácie Labyrint o architektúre a architektoch na TA3, ktorej hosťom bol predseda SKA, Ing. arch. Imrich Pleidel; pozrieť si ju môžete na stránke TA3

14. 4. 2016

-   Učiteľská konferencia KONFUC 2016 FA STU (I. Pleidel)

16. 4. 2016

-   účasť na Valnom zhromaždení ČKA v Brne (I. Pleidel, O. Miháliková)

19. 4. 2016

-   stretnutie delegácie ACE s prof. Hensslerom a Dr. Arentzom za účelom prerokovania ekonomickej štúdie pre argumentáciu voči deregulačným opatreniam v oblasti výkonu povolania architekta v EÚ, ktoré sa konalo na Univerzite v Kolíne nad Rýnom (O. Miháliková)

20. 4. 2016

-   zasadnutie redakčnej rady

21. 4. 2016

-   medzinárodná odborná konferencia Eurostav Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2016 (I. Pleidel, V. Hanuláková, O. Miháliková)

-   odovzdávanie Ceny časopisu Eurostav VISIO 2020 (I. Pleidel, P. Paňák, V. Hanuláková, O. Miháliková)

-   zasadnutie výboru pre krajinných architektov