InformacieSKA.sk

Seminár o verejnom obstarávaní a súťažiach návrhov

Redakcia21.04.2016Aktuality
Seminár o verejnom obstarávaní a súťažiach návrhov

Dňa 27. apríla 2016 sa na Pestovateľskej ul. 8 v Bratislave uskutoční seminár o verejnom obstarávaní a súťažiach návrhov. Seminár, ktorý sa bude konať v budove spoločnosti SmartLight, organizuje Slovenská komora architektov za účelom informovania odbornej verejnosti o nových dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania a predovšetkým súťaží návrhov. 

Bude tu predstavený npvý zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015, ktorého niektoré časti aktuálne nadobudi účinnosť k 18. aprílu 2016. Potom vás B. Šarnír zo spoločnosti VOSK oboznámi s novou vyhláškou o súťažiach návrhov č. 157/2016, ktorá je tiež účinná od 18. apríla 2016. Na záver predstaví účastníkom nový súťažný poriadok Slovenskej komory architektov architekt Rudolf Žákovský, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov.

Účasť na seminári je bezplatná, svoju účasť treba potvrdiť do 25. apríla 2016 na adrese komarch@komarch.sk. Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov. 

Zdroj a ilustračné foto: Úrad SKA