Privítanie nových členov komory

Privítanie nových členov komory

Dňa 30. marca 2016 zložili sľub autorizovaného architekta a boli zapísaní do zoznamu autorizovaných architektov:  

 • Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD.
 • Ing. arch. Ing. Juraj JELENOVIČ
 • Ing. arch. Adrián KUNA
 • Ing. arch. Juraj MURÍN
 • Ing. arch. Marek PAVLECH
 • Ing. arch. Ivan PRÍKOPSKÝ
 • Ing. arch. Ing. Peter ŠIMKO, PhD.
 • Ing. Martin ŠLAHOR
 • Ing. Eva TEPLICKÁ
 • Ing. arch. Peter TRACÍK
 • M. Arch. Barbora WELTEROVÁ

Zdroj a foro: Úrad SKA