InformacieSKA.sk

Prečítajte si

Redakcia19.04.2016Prečítajte si
Prečítajte si

Učíme sa celý život – a pri profesii architekta to platí dvojnásobne. Aj keď najlepšou školou je samotná prax, mnohému sa dá porozumieť aj s dobru knihou v rukách. Nejeden architekt je navyše taký zanietenec, že aj ak si má oddýchnuť, siahne po knihe od fachu. V spolupráci s Archbooks Vám prinášame výber kníh, ktoré by Vás mohli zaujať a pomôcť architektom pri výkone svojho povolania.

Princípy modernej architektúry


Princípy modernej architektúry (Principy moderní architektury)
Vydavateľ: Malvern
Jazyk: český
Rok vydania: 2016
Počet strán: 144
ISBN: 9788075300324

Významný nórsky historik a teoretik architektúry, známy u nás predovšetkým knihou Genius loci, analyzuje v tomto diele základné rysy charakteristické pre modernú architektúru a jej vývojové fázy od premoderných počiatkov koncom 19. storočia do postmodernizmu a nových trendov na začiatku 21. storočia. Vychádza z rozboru základných vlastností „nového sveta" a postavenia človeka v ňom ako vstupného a trvalého činiteľa. Popisuje špecifické prostriedky, ktorými architektúra nové vnímanie sveta sprostredkuje (voľný pôdorys, otvorená forma) a použitie týchto prostriedkov v hlavných oblastiach architektonickej tvorby (bývanie - obytný dom; občianske inštitúcie - verejné budovy; mesto). Osobitnú pozornosť venuje problematike významu v architektúre a jej priemetu do rôznych čiastkových a časových princípov (regionalizmus, monumentalita, architektúra miesta). Pri spracovaní témy uplatňuje autor fenomenologický prístup; vďaka čomu nejde o suché učebnicové čítanie, ale o text, v je ktorom odborná látka podaná spôsobom odrážajúcim hĺbku autorovho „prežívánia architektúry" a morálne východiská jeho pohľadu a názorov.

 

 

Bertrand Goldberg: Architektúra invencie


Bertrand Goldberg: Architektúra invencie (Architecture of Invention)

Vydavateľ: Art Institute of Chicago
Jazyk: anglický
Rok vydania: 2011
Počet strán: 192
ISBN: 9780300167047

Bertrand Goldberg (1913-1997) bol vizionárskym chicagským architektom, ktorého návrhy bývania, územné plány a priemyselný dizajn zanechali v modernej ére výraznú stopu. Táto prehľadná publikácia ako prvá sústredila do hĺbky rozsah Goldbergovho života a diela a sleduje jeho vývoj od obdobia raného Bauhausu až po jeho pozoruhodné architektonické úspechy. Doteraz nepublikované materiály tiež obsahujú Goldbergove plány na nerealizované projekty a popisujú aj jeho spoluprácu s ďalšími významnými modernými architektmi, ako sú Ludwig Mies van der Rohe a Buckminster Fuller.

Goldbergov záujem o sociálny rozmer architektúry sa odrazil v mnohých jeho špičkových návrhoch. V roku 1959 navrhol jeho najlegendárnejšie dielo, 60-poschodovú obytnú vežu Marina City v centre Chicaga . Navrhol množstvo nemocníc, ktoré ponúkali novú paradigmu pre spôsoby, ako pacienti a zamestnanci komunikovali v priestore.

 

 

 Pestovaná divočina

Pestovaná divočina (Pěstená divočina)
Vydavateľ: Archa
Jazyk: český
Rok vydania: 2016
Počet strán: 206
ISBN: 9788087545416

Predchádzajúca kniha Paula Shephearda Čo je architektúra? (české vydanie Co je architektura, Archa 2011), sa zaoberala tvorbou skutočných, hmotných vecí: krajín, budov a strojov. Pestovaná divočina je o krajinách a o stratégiách, ktoré určujú, ako človek krajinu formuje. Podľa autora je táto kniha „o videní vecí príliš veľkých na to, aby sa dali vidieť". Jeho dôraz na stratégiu prisudzuje krajine zásadný význam – tvrdí, že každý architektonický krok je zasadený v nejakej krajine.

Napríklad normandské Anglicko bolo vytvorené ako sieť pevností, stratégií okupácie. Pravouhlé mestá Ameriky 19. storočia odrážajú stratégiu rozumu. Naša súčasná stratégia je ekonomické využitie krajiny; zložito utkanou prikrývkou komercie je však zakrytý rad iných možností a mnoho iných spôsobov, ako zachádzať se zemským povrchom – a niektoré z nich tento spis odhaľuje. V slede rozprávania v prvej osobe, pripomínajúcom jeho predchádzajúce dielo, autor radí do dvojíc šesť krajín, v zostupnom poradí od globálnych k lokálnym, od siedmich divov starovekého sveta po zhustené ničenie na západnom fronte prvej svetovej vojny.
Shepheard svojim pútavým štýlom prevádza čitateľa pri putovaní týmito krajinami, spojeným so stretávaním ľudí a návštevami konkrétnych miest. Konštatuje, že po storočie, v ktorom sa neúspešne hľadalo, aká by krajina mala byť, si prevládajúce stratégie krajiny ako zdroja zisku zaslúži revíziu – a ponúka k nej tuto knihu ako svoj príspevok.

Článok bol pripravený v spolupráci s Vydavateľstvom Eurostav, viac informácií nájdete na www.archbooks.sk