InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA29.03.2016Z kalendára
Z kalendára SKA

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

17. 2. 2016

 • pracovné stretnutie s riaditeľom koncepcií a rozvoja výstav CONECO Ľ. Kopeckým (O. Miháliková)
 • zasadnutie výboru pre krajinných architektov

18. 2. 2016

 • rozporové konanie k pripomienkam SKA k vyhláškam ÚVO (I. Pleidel, J. Šujan, R. Žákovský)
 • odovzdávanie Ceny Fra Angelico (I. Pleidel, P. Pásztor)

23. 2. 2016

 • zasadnutie skúšobného senátu

25. – 26. 2. 2016

 • pracovné stretnutie expertnej skupiny koordinátorov Európskej komisie v Bruseli (O. Miháliková)

29. 2. 2016

 • zasadnutie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa prístupom k povolaniu architekt pre riešenie regulačných otázok ACE v Londýne (O. Miháliková)

29. 2. – 1. 3. 2016

 • pracovné stretnutie o spolupráci medzi SKA (I. Pleidel, J. Šujan) a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou (prof. Ing. Puškár, Ing. Kiselyová)

2. 3. 2016

 • vyhodnotenie súťaže Unifikácia železničných staníc a zastávok, PSKD (I. Pleidel)

3. 3. 2016

 • vernisáž výstavy I. J. Korca v Bratislave (I. Pleidel)

7. 3. 2016

 • odovzdávanie Ceny Ladislava E. Hudeca, Banská Bystrica (R. Turčan)

8. 3. 2016

 • zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
 • zasadnutie výboru krajinných architektov

9. 3. 2016

 • zasadnutie redakčnej rady
 • zasadnutie predstavenstva
 • Salón drevostavieb 2016 (I. Pleidel)

10. 3. 2016

 • pracovné stretnutie s primátorom Spišskej Belej s JUDr. Š. Bieľakom (R. Žákovský)
 • zasadnutie disciplinárnej komisie
 • seminár o autorskom práve v Banskej Bystrici (R. Turčan, O. Miháliková)
 • zasadnutie predbežného senátu
 • vernisáž výstavy CE∙ZA∙AR 2015 v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (R. Turčan, O. Miháliková)

11. 3. 2016

 • vedecká rada SvF STU (I. Pleidel)

15. 3. 2016

 • zasadnutie Vedeckého výboru a zástupcov členov Spoločnosti PSKD (I. Pleidel)

15. – 16. 3. 2016

 • konferencia 12. Fórum koľajovej dopravy (I. Pleidel)
 • zasadnutie poroty 21. ročníka súťaže Xella (I. Pleidel)
 • autorizačná skúška

17. 3. 2016

 • seminár Krajinný architekt + architekt v Sieni D. Jurkoviča
 • diskusia Digitálny jednotný trh - Naše priority, očakávania a prístupy Ministerstva financií SR (K. Kobák)
 • vernisáž výstavy Krajinní architekti na Slovensku

Ilustračné foto: M. Jakušová