InformacieSKA.sk

Vyhlásenie XV. ročníka súťaže CE∙ZA∙AR

Úrad SKA15.03.2016CE.ZA.AR
Vyhlásenie XV. ročníka súťaže CE∙ZA∙AR

Tlačovej konferencie sa zúčastnili (zľava) Peter Bouda, architekt, predseda Slovenskej komory architektov 2003 – 2007, Viera Hanuláková, riaditeľka Úradu Slovenskej komory architektov, Imrich Pleidel, architekt, predseda Slovenskej komory architektov, Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR, a Martin Jančok architekt, podpredseda Slovenskej komory architektov.

Slovenská komora architektov vyhlásila 30. marca 2016 už pätnásty ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Záštitu nad jubilejným ročníkom CE∙ZA∙AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. „Veríme, že nás poctí aj svojou osobnou účasťou na galavečere a svojou osobitou charizmou dodá slávnostnému vyhlasovaniu laureátov punc jedinečnosti,“ uviedla Viera Hanuláková. Slovenská komora architektov dlhodobo spolupracuje i s hlavným mestom SR, v zastúpení ktorého prevzal aj tento rok záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal. Triumvirát patrónov chce Slovenská komora architektov doplniť aj o záštitu rezortného ministerstva a preto požiadal jej predseda o osobné stretnutie nového ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Romana Brecelyho. 

Autorom myšlienky Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR je architekt Peter Bouda, ktorého k nej priviedla snaha o propagáciu domácej architektonickej tvorby, o každoročnú prezentáciu výsledkov práce komunity architektov, o zviditeľnenie sa komory architektov v spoločnosti, o objavovanie mladých talentovaných architektov a o naštartovanie vnútrokomorovej komunikácie medzi členmi komory.

Tradícia Ceny CE∙ZA∙AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa za posledné roky už tradične pohybuje okolo stovky. Ich kvalita rastie, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. I to je dôkazom toho, že naša architektonická scéna je živá a aktívna. „Rok od roku dochádza k intenzívnejšiemu, priamemu prepojeniu, odkomunikovaniu práce architektov smerom k verejnosti, nadviazaniu a vedeniu kvalitného dialógu. Práve prepojenie prostredníctvom CE∙ZA∙AR je unikátne v európskom priestore“, vyjadril svoje pocity Imrich Pleidel.

 „Pri mediálnej kampani sa bude opäť klásť dôraz na prezentáciu súboru nominácií. Tie sa okrem odbornej tlače už tretíkrát objavia v spolupráci s RTVS na Dvojke pod názvom Týždeň súčasnej slovenskej architektúry. Vysielanie týchto krátkych dokumentárnych filmov venovaných jednotlivým kategóriám budú sprevádzať medailóny v Hospodárskych novinách a na portáli www.hnonline.sk, kde prebehne hlasovanie o cene verejnosti. Po úspešnom pilotnom prvom ročníku konferencie CE∙ZA∙AR na tému Architektonické súťaže a verejné obstarávanie sa predstavenstvo Slovenskej komory architektov rozhodlo aj tento rok venovať tejto nanajvýš aktuálnej téme a usporiadať druhý ročník konferencie, ktorá by sa mala konať v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, deň pred samotným galavečerom,“ uviedla Oľga Miháliková, manažérka Ceny CE∙ZA∙AR.

Podľa mnohých sa celkovo kvalita architektúry na Slovensku rok od roku zvyšuje. „CE∙ZA∙AR má možnosť oboznámiť veľmi široké publikum s tým kvalitnejším, čo vzniklo v slovenskej architektúre. Myslím si, že je omnoho dôležitejšie zostaviť reprezentatívnu selekciu nominácií, ako vybrať víťazov jednotlivých kategórií. Takto by sme sa konečne mohli prestať sústrediť iba na toho, kto vyhral, a začneme pomenúvať špecifické kvality architektúry. Mladá generácia má potenciál vniesť do profesionálneho prostredia nezaťažený pohľad, svieže myšlienky alebo provokáciu. To všetko je potrebné pre zdravý rozvoj architektonickej scény. Súčasne však platí, že skutočná kvalita sa prejavuje dlhodobými a konzistentnými výsledkami,“ dodal architekt Martin Jančok, podpredseda predstavenstva SKA.

Ako sa rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2016

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér.

O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota, zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z prihlásených návrhov vyberá diela určené do druhého kola, v rámci ktorého si pozrie vybrané práce osobne na mieste. Po obhliadkach zvolí odborná porota nominácie v každej kategórii. Hlasovaním zároveň každý porotca určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2016 bude úlohou medzinárodnej odbornej poroty v zložení Lukáš Kordík, architekt, Slovensko, Štefan Moravčík, architekt, Slovensko, Ilona Németh, výtvarníčka, Slovensko, Antonín Novák, architekt, Česko, Roman Rutkowski, architekt, Poľsko, Jan Šépka, architekt, Česko, a Juri Troy, architekt, Slovensko. 

Prihlasovanie diel do súťaže

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom komory. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné dva roky. Termín obhliadok vybraných diel in situ je naplánovaný na prvý júlový týždeň.

Dielo prihlásite tak, že doručíte na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava (poštou alebo osobne) najneskôr do 30. 4. 2016:

1.  Vyplnenú prihlášku – v prílohe

2.  Prezentačný panel na pevnom podklade vo formáte 100 x 70 cm vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske bez hliníkového rámu a skla. Panel by mal mať vyššiu odolnosť voči vyblednutiu, dlhšiu životnosť a umožňovať ľahšiu manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka.

Panel musí obsahovať na prednej strane:

 • fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie,
 • názov diela,
 • meno autorov diela,
 • autorov fotografií.

3.  Portfólio diela

Portfólio odovzdajte vytlačené a zviazané vo formáte A3, ktoré bude obsahovať:

 • krátky autorský popis - základná charakteristika diela,
 • základné bilančné údaje (plocha pozemku, zastavaná, podlažná, úžitková plocha, obostavaný objem, kapacitné údaje, stavebné náklady a pod.),
 • typické výkresy čitateľné vo formáte A3 (napr. architektonická situácia, vybrané pôdorysy, rezy a pohľady a pod.),
 • vybrané fotografie.

4.  Anotácie

Krátka anotácia v slovenskom a v anglickom jazyku so stručnou charakteristikou a základným konceptom diela v rozsahu max. 700 znakov (100 slov).

5.  Elektronické podklady (portfólium a fotodokumentácia diela)

Na digitálnom nosiči (CD/DVD) alebo poslať elektronicky (ulozisko.sk, uschovna.cz, wetransfer.com):

 • portfólio (bod 3) vo formáte .pdf
 • anotácie v slovenskom a anglickom jazyku (bod 4)
 • fotodokumentáciu v kvalitnom rozlíšení pre tlač s označením autorov (1 prezentačná fotografia, 3 fotografia diela, ateliérová fotografia, fotografia autorov diela)

Zdroj a foto: Úrad SKA

 1. Zvzn_prihlka.doc Prihláška (53 KB)
 2. Prihláška CE·ZA·AR 2016.pdf Prihláška (331 KB)