InformacieSKA.sk

Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Štefan Moravčík16.03.2016Udalosti
Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Druhý marcový týždeň 2016 patril v Banskej Bystrici významným architektonickým podujatiam. V pondelok 7.2.2016 bola slávnostne odovzdaná Cena Ladislava E. Hudeca, ktorá sa udeľuje za výnimočné architektonické pôsobenie slovenského architekta v zahraničí. Vo štvrtok 10.3.2016 prebehol seminár o autorskom práve pripravený Slovenskou komorou architektov, a následne bola v Stredoslovenskej galérii otvorená reinštalácia výstavy CE.ZA.AR 2015. V piatok 11.3.206 bola v Pamätníku SNP vernisáž  výstavy Abonyi - Bišťan, pri príležitosti ktorej prebehlo prvé diskusné podujatie - Dialógy o architektúre.

Cena Ladislava E. Hudeca

V pondelok 7. marca 2016 bola slávnostne odovzdaná Cena Ladislava E. Hudeca, ktorá sa udeľuje za výnimočné architektonické pôsobenie slovenského architekta v zahraničí. Cenu Ladislava E. Hudeca získala Alena Gauché – Kubová. Toto významné ocenenie udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS), C.A.L.E.H (Centrum architekta L. E. Hudeca n. o.) a Fond výtvarných umení. Udeľuje sa žijúcemu architektovi, ktorý sa narodil na území Slovenska a pôsobí v zahraničí, za významné pôsobenie v oblasti architektúry (architektonická tvorba, pedagogická, teoreticko-historická činnosť a pod.). Alena Gauché-Kubová je uznávanou osobnosťou medzi francúzskymi teoretikmi modernej architektúry. Prednášala na univerzitách a vysokých školách v Paríži a Lyone a jej aktivity sú mimoriadne široké.

Odovzdávanie ceny sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici. Prítomný bol aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lin, prvý radca veľvyslanectva Maďarskej republiky v SR Zsolt Harmati a ďalší vzácni hostia.

Seminár o autorskom práve

Vo štvrtok 10. marca 2016 prebehol v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici  seminár o autorskom právepripravený Slovenskou komorou architektov. Na aktuálnu tému prednášal popredný český expert na autorské právo Mgr. Rudolf Leška. Seminár, ktorý sa stretol s veľkým záujmom, bol súčasťou celoživotného vzdelávania architektov.

Reinštalácia výstavy CE.ZA.AR 2015

Následne bola v Stredoslovenskej galérii otvorená reinštalácia výstavy CE∙ZA∙AR 2015 . Vernisáž výstavy všetkých prihlásených, nominovaných a ocenených diel Ceny za architektúru sa uskutočnila v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici (Bethlenov dom na Dolnej ulici 8). Výstava potrvá až do konca marca 2016. Architektúra je veľkoryso prezentovaná v hodnotných historických priestoroch galérie.

Výstava Abonyi – Bišťan a Dialógy o architektúre

V piatok sa uskutočnilo ďalšie zaujímavé podujatie. A to nie hocikde, ale v ikonickom Kuzmovom Pamätníku SNP. Začalo to výstavou kolegov Petra Abonyiho a Martina Bišťana, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti ich životných jubileí. O mnohom napovie názov Výber z tvorby L LX.

Jubilanti majú čo ukázať. Zaujímavé bolo aj ďalšie sprievodné podujatie Dialógy o architektúre. Je to formát, ktorý si dáva za cieľ rozprúdiť architektonickú diskusiu. Stretávame sa na rôznych oficiálnych podujatiach. Málokedy máme však čas porozprávať sa o veciach, ktoré nás pália, o ktorých rozmýšľame, ktoré sú pre nás dôležité. Preto sme skúsili urobiť diskusiu na fóre, kde sa stretlo viacero architektov so zámerom orozprávať sa a vypočuť si iných. Dozvedieť sa, či to, o čom rozmýšľam ja, je témou aj pre ostatných. A či sa vôbec chceme navzájom rozprávať?

Zdá sa, že áno. Architekti (a nielen oni) vydržali diskutovať až do neskorých večerných hodín. Skúsime analyzovať počuté a vrátiť sa k zaujímavým témam aj v budúcnosti. Možno vznikne aj pravidelný formát a priestor pre stretávanie sa a živé dialógy medzi ľuďmi, ktorí majú radi svoju prácu. Záleží im na hodnotách. Je to priestor nielen pre architektov, ale aj pre všetkých tvorivých ľudí z akejkoľvek inej oblasti.

Foto: Úrad SKA