InformacieSKA.sk

Seminár Krajinný architekt + architekt

Martina Jakušová17.03.2016Udalosti
Seminár Krajinný architekt + architekt

Dňa 17. marca 2016 usporiadal Výbor pre veci krajinných architektov Slovenskej komory architektov v Sieni Dušana Jurkoviča na Panskej 15 v Bratislave seminár o krajinnej architektúre. Na podujatí sa mohli prítomní oboznámiť s úspešnými príkladmi spolupráce renomovaných českých a slovenských architektov a krajinných architektov.

Jedným z prezentovaných projektov bolo Námestie Myjava, na ktorom spolupracoval architekt Ivan Šuráni s krajinným architektom Zoltánom Balkom (investor Mária Serdahelyová). Ďalším z prezentovaných projektov bol Kulturpark Košice, pod ktorý sa podpísali architekt Irakli Eristavi a krajinný archietkt Rastislav Mochnacký. Záhrada na streche pri Svete techniky vo Vítkoviciach je dielom krajinných architektov Zdeněka Sendlera a Lýdie Šušlíkovej a ateliéru AP Atelier.

Následne prebehla diskusia, ktorú moderovala krajinná architektka Miriam Heinrichová z Výboru pre veci krajinných architektov.

Po ukončení seminára sa konalo vernisáž výstavy Krajinní architekti na Slovensku , ktorá je otvorená v galérii Spolku architektov Slovenska na Panskej 15 v Bratislave do XXX.