InformacieSKA.sk

Prečo potrebujeme štandardy architektonických služieb?

Martina Jakušová17.03.2016Téma
Prečo potrebujeme štandardy architektonických služieb?

Vážení čitatelia, 

ďalšie číslo Informácií SKA 3/2016 sa bude venovať téme štandardov architektonických služieb a s tým súvisiacim pravidlám na výpočet ceny zákazky. Architekti, urbanisti, územní plánovači a krajinní architekti sa uchádzajú o zákazky v tendroch, kde je často jediným kritériom rozhodovania práve najnižšia cena. Za prinízku cenu, samozrejme, nie je možné venovať návrhu a spracovaniu zákazky dostatok času a priestoru bez toho, aby architekti na zákazke utrpeli finančnú stratu. Nízke ceny sú problémom, ktorý stavia architektúru miesto tvorivej profesie do roviny obchodovania s bežným tovarom.
 
Má mať stavovská komora určené štandardy architektonických služieb? Ako majú byť zostavené? Má sa honorár odvíjať od percenta celkových nákladov na výstavbu, na základe hodinovej sadzby - či iných, možno kombinovaných parametrov?
Je to to, čo architekti potrebujú? Prospeje to k zvýšeniu kvality našej práce v oblasti architektúry? Tieto a iné otázky sa pokúsi zodpovedať, či aspoň načrtnúť ich riešenia, ďalšie číslo Informácií SKA. Ak máte záujem stať sa súčasťou tímu pripravujúceho číslo a prispieť do neho názorom, článkom, diskusným príspevkom, kontaktujte nás, prosím, komentárom k tomuto článku, mailom na informacieska@gmail.com alebo pridaním článku na linku Pridať článok/Napísať redakcii. 
 
Ďakujeme,
 
Martina Jakušová