InformacieSKA.sk

Prečítajte si

Martina Jakušová15.03.2016Prečítajte si
Prečítajte si

Učíme sa celý život – a pri profesii architekta to platí dvojnásobne. Aj keď najlepšou školou je samotná prax, mnohému sa dá porozumieť aj s dobru knihou v rukách. Nejeden architekt je navyše taký zanietenec, že aj ak si má oddýchnuť, siahne po knihe od fachu. V spolupráci s Archbooks Vám prinášame výber kníh, ktoré by Vás mohli zaujať a pomôcť architektom pri výkone svojho povolania.

 Myslet město. Současné městské strategie

Myslieť mesto. Súčasné mestské stratégie

Jazyk: český, rok vydania: 2014, počet strán: 281, ISBN: 978-80-86863-47-4

Názov publikácie odkazuje na súčasnú situáciu v urbanizme, v ktorom neprevažuje žiadna jednoznačne sledovaná teória či manifest; pohybujeme sa na hranici medzi snahou o dôslednú organizáciu mesta a procesmi, ktoré prebiehajú v meste samovoľne a spontánne.
Kniha se zaoberá spôsobmi riadenia a organizácie mesta, kontextom miesta, mierkou zásahov a otázkou času. Témy sú predstavené na prípadových štúdiách z rôznych svetových miest (Curitiba, Londýn, Lagos, Săo Paulo, Teherán a pod.).
Cieľom práce je otvoriť debatu o podobe súčasného európskeho a predovšetkým stredoeurópskeho mesta, priblížiť ju širšej odbornej verejnosti prostredníctvom konkrétnych príkladov a poukázať na úspešné výsledky nových prístupov z iných miest v kontexte súčasného urbanistického vývoja Prahy.

 Tam a naspäť

Tam a naspäť

Vydavateľ: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, jazyk. český, rok vydania: 2015, počet strán: 540, ISBN: 9788087989005

Kniha je pokusom o rozbor súčasného stavu dizajnu, architektúry a urbanizmu posledných desiatich rokov. Kritériom voľby tém a príkladov bola otázka času, resp. rôzne roviny časov súčasnosti.

Čo vlastne dnes znamená byť súčasným? Zjavne to presahuje rovinu sústredenia sa výhradne na to, čo sa odohráva práve teraz. Niektoré súčasné práce sa zámerne vracajú k predobrazomm minulosti, iné sa, naopak, obracajú do budúcnosti. Niektoré projekty sú v tomto zmysle passéistické, revivalistické, retro, iné sú, naopak, vizionárske, experimentálne, prospektívne alebo prognostické. Medzi týmito ostrými protikladmi, medzi inšpiráciami a pohľadmi späť do minulosti a tam do budúcnosti je niekoľko ďalších časovo nuansovaných rovín času, ktoré sa týkajú otázok prchavosti, dočasnosti, efemérnosti a, naopak, taktiež otázok trvania a večnosti.

Popri odborných štúdiách a rozhovoroch publikácia predstavuje šest súčasných prác z oblasti dizajnu, architektúry a urbanizmu, ktoré rôznym spôsobom tematizujú čas: starnúce šaty, písmo z náhrobkov, staro-nové topánky, okamžitý telefón, v čase sa meniaci prispôsobivý dom a horskú krajinu.

Myslieť mesto. Súčasné mestské stratégie

Ekologická architektúra v tieni moderny

Vydavateľ: ERA group s.r.o., jazyk. český, rok vydania: 2008, počet strán: 137, ISBN: 9788073661120

Publikácia pražského architekta Petra Suskeho pomenováva viacero pálčivých otázok dnešnej architektúry. Je skutočne taký rozpor medzi modernou a ekologickou architektúrou? Nemala by byť moderná architektúra zároveň ekologická? A čo je ešte ekologická architektúra a architektúra, ktorá sa iba na ekologickú hrá?
Autor knihy netvrdí, že pozná na všetky otázky odpoveď, skô ponúka uhly pohľadu a podnety na zamyšlenie. Možno jeho kniha niektorých čitateľov privedie k zamysleniu, možno niektorých aj nahnevá, rozhodne však žiadneho čitateľa nenechá chladným.

Článok bol pripravený v spolupráci s Vydavateľstvom Eurostav, viac informácií nájdete na www.archbooks.sk