Ospravedlnenie

Ospravedlnenie

V Ročenke Slovenskej komory architektov 2016/2017 sme po jej vydaní zistili, že vo vytlačenom zozname autorizovaných architektov chýba viacero mien autorizovaných kolegov. Chyba vznikla v etape zalamovania zoznamu autorizovaných architektov a jeho prenosu z databázy komory do zalamovacieho programu  iOS pre potreby tlače. Komora nenesie žiadnu vinu. Chyba vznikla vyslovene a neúmyselne na strane redaktorov vydavateľstva. V mene vydavateľstva Archinfo sa úprimne všetkým ospravedlňujeme!  

Aktuálny zoznam autorizovaných architektov nájdete na stránke komory www.komarch.sk. Elektronický zoznam autorizovaných architektov odráža vždy najnovší stav evidovaný komorou. Je to dynamická databáza, ktorá sa priebežne v čase mení a aktualizuje podľa nahlásených údajov.

Ročenku Slovenskej komory architektov 2016/2017 nájdete aj na stránke Informácií SKA.