InformacieSKA.sk

Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Martina Jakušová15.03.2016Aktuality
Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Dňa 21. apríla 2016 sa uskutoční šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC), partnerom podujatia je aj Slovenská komora architektov. Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita. Zároveň tu bude vyhlásený laureát Ceny VISIO 2020, o udelení Ceny verejnosti môžete rozhodnúť aj vy prostredníctvom hlasovania.

V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Zastarané legislatívne normy postupne nahradzujú novšie, inovatívnejšie, efektívnejšie a zodpovednejšie voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Zelené budovy sú výzvou a príležitosťou pre projektantov, architektov, investorov a pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie a získať z nej.

O hlavnej téme Smart princípy: teória verzus realita sa bude diskutovať v týchto blokoch:

1. blok: Stratégie a vízie (Smart princípy v uplatňovaní rozvoja miest, inteligentné a udržateľné mestá)  

2. blok: Inovácie pre smart riešenia  

3. blok: Architektúra - zdravé obytné aj kancelárske budovy a princípy ich navrhovania) 

Kľúčoví prednášajúci

Ron Baker

Ron Baker - holandský architekt, partner londýnskej architektonickej kancelárii PLP Architecture, ktorej najznámejší projekt je centrála spoločnosti Deloitte v Amsterdame - budova The Edge - jedna z najlepšie riešených budov z hľadiska udržateľného rozvoja. Pracoval tiež na projektoch pre Kuwait city a na rezidenčných projektoch v Kalkate, v Indii. (https://www.plparchitecture.com/)

Simon Allford

Simon Allford - londýnsky architekt, spoluzakladateľ architektonickej kancelárie AHMM v Londýne. K najvýznamnejším realizáciám ich kancelárie patrí University of Amsterdam v Holandsku, administratívne budovy v Londýne 10 Burlington Street a 240 Blackfriars. V súčasnosti realizujú novú budovu centrály pre Google v Londýne alebo Právnickú fakultu v Amsterdame (http://www.ahmm.co.uk/

Markus Pernthaler

Markus Pernthaler - rakúsky architekt, absolvent  Graz University of Technology. Medzi jeho najzaujímavejšie referencie patrí Západné oddelenie Salzburgskej štátnej nemocnice, Detská nemocnica v Salzburgu, Tepláreň Arsenal vo Viedni, Vodárenská veža Loviisa vo Fínsku. Posledné tri roky sa zaoberá predovšetkým „Smart City Project Graz“ – rakúskym hlavným projektom pre udržateľnosť mestského vývoja. (http://www.markus-pernthaler.at/)

Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a architektúry, najmä architektom, projektantom, developerom, investorom, generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu. Pozostáva z troch blokov zameraných na riešenie kľúčových otázok. V rámci každého bloku prezentácie vystúpia dvaja či traja spíkri a po nich nasleduje moderovaná panelová diskusia.

Program

1. blok: Stratégie a vízie (Smart princípy v uplatňovaní rozvoja miest, inteligentné a udržateľné mestá)

 • 9.15 – 9.45 hod.: Markus Pernthaler, Graz, Rakúsko: Predstavenie projektu  „Rozvoj novej mestskej štvrte Grazu s prihliadnutím na udržateľnosť“
 • 9.45– 10.05 hod.: Josef Knot, Písek, Česká republika: Uplatňovanie smart princípov v rozvoji najinteligentnejšieho mesta ČR - mesta Písek
 • 10.05 – 10. 35 hod.: Ivan Kubík, SR: Uplatňovanie  udržateľných a smart princípov pri prestavbe a dostavbe mestskej štvrte Stein v Bratislave
 • 10.35 – 10.45 hod.: Otázky a diskusia
 • 10.45. – 11.00 hod.: Prestávka na kávu

2. Blok: Inovácie pre smart riešenia

 • 11.00 – 11.25 hod.: Steve Cooper: Príklady udržateľných riešení v projektoch firmy BALCO (USA)
 • 11.25 – 11.50 hod.: Ing. Petr Vacek, produktový manažér, Isover CZ: Analýza environmentálních dopadů vegetačních střech z pohledu kompletního životního cyklu jejich komponent
 • 11.50 – 12.15 hod.: Inovácie v pre smart riešenia v produktoch firmy Rehau
 • 12.15 – 13.00 hod.: Otázky a diskusia
 • 13.00 – 14.00 hod.: Obed

3. blok: Architektonický (Zdravé obytné aj kancelárske budovy a princípy ich navrhovania)

 • 14.00 – 14.20 hod.: Peter Moravčík, HB Reavis, Slovensko: Ako navrhovať zdravé kancelárske budovy a komplexy
 • 14.20 – 15.10 hod.: Simon Allford, James Santer, ateliér AHMM, Londýn, UK: Princípy udržateľnosti a tvorby zdravého prostredia v projektoch AHMM
 • 15.10 – 15.50 hod.: Ron Bakker, PLP/Architecture, Londýn, UK: Smart princípy uplatnené v návrhoch budovy The Edge, Amstredam, Holandsko
 • 15.50 – 16.05: Otázky, diskusia 
 • 16.05 – 16.20 hod.: Prestávka na kávu
 • 16.20. – 16.50 hod.: Klára Bukolská, Velux, Brno, ČR: Healthy barometer, závery reprezentatívneho prieskumu na tému Zdravé obytné budovy
 • 16.50 – 17.30 hod.: Jurij Troy, Rakúsko: Smart princípy tvorby zdravého obytného prostredia demonštrované na vlastných projektoch
 • 17.30 - 17.45 hod: Otázky a diskusia
 • 18.00 – Spoločenský večer

Prihlášku nájdete na stránke organizátora

Nominácie na Cenu VISIO

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe. Rozhodla o tom na svojom zasadnutí 1. marca 2015 odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.(odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), predseda Slovenskej rady pre zelené budovy Ing. Pavol Kukura a šéfredaktorka časopisu EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Odborná porota nominovala do tohto ročníka súťaže tri subjekty.

Obchodný reťazec Lidl za logistické centrum v Seredi

Logistické centrum v Seredi, ktorého investorom je Lidl, bolo otvorené koncom februára tohto roka a získalo najvyšší stupeň ekologickej certifikácie BREEAM Outstanding. Takýto certifikát má zatiaľ na svete len 14 budov tohto typu a zároveň je to prvý komplex na Slovensku s najvyšším hodnotením z hľadiska udržateľnosti. Takéto vysoké hodnotenie získalo centrum vďaka premyslenej koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných k životnému prostrediu. Centrum je umiestnené v blízkosti rýchlostnej komunikácie spájajúcej Sereď s Trnavou a Nitrou. V celom komplexe sa napríklad zachytáva dažďová voda, súčasťou areálu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou vyvažujú celkovú rozlohu 128-tisíc štvorcových metrov logistického centra. V celej budove je nainštalované úsporné LED osvetlenie. To ročne prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá by pri klasickom osvetlení vystačila pre 400 rodinných domov. Chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva na spätné vykurovanie, súčasťou skladu sú nabíjacie stanice pre elektromobily – všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon.

Divízia Isover koncernu Saint Gobain za osvetu témy udržateľnosti a energetickej efektívnosti 

Isover podporuje osvetu v oblasti udržateľnosti a energetickej efektívnosti najmä medzi projektantmi a architektmi, ale aj investormi a širšou verejnosťou. Podporuje tiež vznik zaujímavých konceptov udržateľnej architektúry na Slovensku. Aj vďaka ich odbornej aj finančnej podpore vznikol v uplynulom roku prvý zelený bytový dom na Slovensku: Zelené átrium v Trnave, ktorý má ambíciu získať v oblasti merania a certifikácie udržateľnosti certifikát LEED Platinum. Je tiež organizátorom medzinárodnej študentskej súťaže pre študentov architektonického a stavebného zamerania. Tento rok sa bude konať jej 12. ročník a od prvého ročníka sa orientuje svojím zadaním na udržateľné a energeticky efektívne návrhy riešenia v konkrétnych lokalitách v Európe aj vo svete. Spoločnosť Isover sa od roku 2003 systematicky snaží zvyšovať podiel recyklovaných vstupov pri výrobe a v súčasnosti dosiahla pri niektorých výrobkoch už ich 80 % podiel, zaviedla službu zberu nespotrebovaného EPS zo stavieb a snaží sa tiež prinášať inovatívne produkty pre realizácie udržateľnej architektúry.

Ján Legény, Peter Morgenstein za knihu Solárna stratégia udržateľného mesta

Kniha vyšla v lete minulého roka vo vydavateľstve STU. Autori v nej zhrnuli poznatky z oblasti udržateľnosti vo výstavbe. 

“Publikácia je nesmierne cenným prínosom ku stále naliehavejšej výzve zmeniť hospodárenie s energiou pri výstavbe nielen budov, ale celých miest. Energetická sebestačnosť budovy je už dnes teoreticky bezproblémová, v úrovni mesta je to však celkom iné a bol by zásadný omyl domnievať sa, že ak vyriešime hoci aj všetky budovy, máme vyriešené aj mesto. Publikácia správne poukazuje na súvislosti budov a dopravy na komunikáciách pri hľadaní úspor energie, darmo ušetríme na budove, keď úsporu premrháme na doprave. Publikácia prináša inšpirácie pre konkrétnu tvorbu miest, nie však formou jednoduchých receptov, skôr nastoľuje otázky”. (Citácia z recenzie knihy od J. Komrsku, publikovanej v ARCH 11/2015)

Hlasovanie

O tom, kto z nominovaných sa stane nakoniec laureátom 5. ročníka Ceny VISIO 2020, sa dozvieme na spoločenskom večere po ukončení odbornej konferencie. Hlasovať za svojho favorita môžete od 15. marca do 15. apríla 2016. Svojimi hlasmi môžete rozhodnúť o tom, kto získa Cenu verejnosti Ceny VISIO 2020. Hlasovanie prebiehať priamo na stránke vydavateľstva EUROSTAV www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Doterajší laureáti Ceny VISIO 2020

 • Za rok 2011: spoločnosť VELUX za osvetové aktivity
 • Za rok 2012: Obchodno-spoločenské centrum CENTRÁL Bratislava
 • Za rok 2013: Administratívna budova EcoPoint Košice
 • Za rok 2014: Developerská skupina HB Reavis

Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme troch, ktorí získajú grátis vstup na 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa bude konať 21. apríla 2016 v kongresovej sále SLSP a tiež na spoločenský večer, spojený s vyhlasovaním laureáta Ceny VISIO 2020 aj držiteľa Ceny verejnosti.

Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav