InformacieSKA.sk

CE·ZA·AR 2016 – 15. výročie založenia ceny

Oľga Miháliková30.03.2016Úvodník
CE·ZA·AR 2016 – 15. výročie založenia ceny

Cena za architektúru Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR 2016 bude už 15. edíciou tejto ceny. 

CE∙ZA∙AR nie je akademickým ocenením. Už systém prihlasovania diel ich autormi naznačuje, že cieľom ceny je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok - verejnosti a teda aj potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať dobré riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti. Práve tomuto cieľu sú prispôsobené nástroje prezentácie nielen nominovaných a ocenených, ale aj prihlásených diel.

Okrem svojho štandardného poslania dúfame, že tento ročník vytvorí priestor na poobhliadnutie a bilanciu toho, čo sa za existenciu ceny udialo na slovenskej architektonickej scéne. Na Slovensku máme ceny s oveľa dlhšou tradíciou, som však presvedčená, že posledných 15 intenzívnych rokov zmien môže predstaviť zaujímavú škálu prístupov, názorov, trendov, víťazstiev a prehier. Určite budú oblasti, v ktorých s radosťou predstavíme úspechy, ako napríklad progres v celkovej úrovni prihlásených diel, rozsah ich mediálnej prezentácie, záujem verejnosti, počet prihlásených diel a pod. Rovnako však treba priznať, že aj CE∙ZA∙AR ako dokument o „produkcii“ architektonickej scény za toto obdobie dokladá oblasti, v ktorých zmeny nenastávajú tak rýchlo, ako by sme si želali: súťaže návrhov, ktoré by prinášali zaujímavé a inovatívne riešenie vo verejných priestoroch, resp. pri ktorých by vznikali výnimočné diela ako výsledok verejného obstarávania, ešte stále nie sú prítomné v miere, ktorá by adekvátne reflektovala význam týchto budov a priestorov pre ľudí, ktorým majú slúžiť. Vlajkové stavby ministerstiev, mnohých miest a obcí, nemocnice a klientské centrá, sociálne byty, ktoré sú v zahraničí určujúce pre trendy v architektúre, sa ešte stále príliš často obstarávajú aukciami na báze najnižšej ceny.  Aj preto sa predstavenstvo Slovenskej komory architektov rozhodlo opätovne deň pred slávnostným odovzdávaním cien zorganizovať už druhý ročník konferencie CE∙ZA∙AR práve na tému architektonických súťaží so zameraním na spoluprácu s mestami, obcami a inými verejnými obstarávateľmi.  

Ak sa však vrátime späť k samotnému jubilejnému ročníku,  budete sa môcť v ňom stretávať s novým vizuálom od Ľubice Segečovej, ktorý zvýrazňuje práve výročie, a vážnosť tejto edície podčiarkuje aj erudovaná medzinárodná porota. Okrem Lukáša Kordíka, Štefana Moravčíka, Antonína Nováka a Romana Rutkowského, ktorí pôsobili v porote už minulý rok, tento rok v nej budú pôsobiť aj známy rakúsky architekt Juri Troy (Viedeň), renomovaný český architekt a pedagóg Jan Šépka (Praha) a v neposlednom rade, medzinárodne uznávaná výtvarníčka a pedagogička Ilona Németh (Bratislava). Architekti  a krajinní architekti, členovia Slovenskej komory architektov, môžu do konca apríla prihlásiť svoje diela zrealizované za posledné dva roky.  Diela sa budú opäť prihlasovať a hodnotiť v šiestich kategóriách: rodinný dom, bytový dom, občianske a priemyselné budovy, exteriér, interiér a novinkou je zmena jedinej netypologickej kategórie rekonštrukcia a obnova budov na obnova a prestavba. Cieľom tejto zmeny bolo reagovať na skutočnosť, že v súčasnosti popri obnove pamiatok sa stále častejšie stretávame s transformáciou, konverziou, dostavbou alebo prestavbou rôznych budov, ale aj parkov resp. verejných priestorov.

Pri mediálnej kampani bude opäť dôraz na prezentácii nominácií cien. Tie sa okrem odbornej tlače už tretíkrát objavia v spolupráci s RTVS na Dvojke pod názvom Týždeň súčasnej slovenskej architektúry. Vysielanie týchto krátkych dokumentárnych filmov venovaných jednotlivým kategóriám budú sprevádzať medailóny v Hospodárskych novinách a na www.hnonline.sk, kde prebehne hlasovanie o cene verejnosti. Aj tento rok sa tešíme na samostatnú prílohu HN, ktorá pod názvom Prečo nie?! so zameraním na architektúru vyjde koncom septembra a poskytne nomináciám a ich autorom ďalší zaujímavý priestor. Vyvrcholením všetkých aktivít bude galavečer spojený s vyhlásením a slávnostným odovzdávaním cien, odvysielaný v priamom prenose 6. októbra 2016 na Dvojke.

Veríme, že tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tento rok autorizovaní architekti a autorizovaní krajinní architekti svoje zaujímavé diela, zrealizované za posledné dva roky prihlásia. Úroveň ceny vždy výrazne určuje celková úroveň všetkých prihlásených diel. Prvou skupinou môžu byť diela mladých autorov s nekonvenčnými, aj keď finančne nenáročnými riešeniami, pre ktorých je cena príležitosťou na prezentáciu v zaujímavom mediálnom rozsahu a možnosťou vystúpiť z davu. Dôležitou substanciou sú výborné, i keď štandardné realizácie, o ktorých si možno architekti myslia, že nepresvedčia porotu na víťazstvo alebo nomináciu. Sú však kľúčové pre celkovú úroveň ceny a najmä v katalógu, na webovom sídle ceny, resp. na výstavách vo významnej miere ovplyvňujú vnímanie architektonickej scény širokou verejnosťou. V neposlednom rade dúfam, že sa nám podarí opäť osloviť aj etablované ateliéry s kvalitnou tvorbou, bez ohľadu na ich finálne umiestnenie v uplynulých rokoch, ktoré je, samozrejme, v plnom rozsahu v kompetencii medzinárodnej poroty.
Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR si už u širokej verejnosti našla svoje miesto, a preto dúfam, že nám autorizovaní architekti pomôžu opäť tento priestor adekvátne a kvalitne naplniť.

Ing. Oľga Miháliková, Úrad SKA