InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA16.02.2016Z kalendára
Z kalendára SKA

Členovia predstavenstva aj pracovníci Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

17. 12. 2015

- pracovné stretnutie k aAchitektonickej politike SR na úrade SKA (I. Pleidel, P. Paňák, P. Pásztor)

12. 1. 2016

-   zasadnutie nominačnej komisie ASB Gala (I. Pleidel)

13. 1. 2016

-   pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou MDVRR SR D. Žilákovou a S. Podmanickým (I. Pleidel)

14. 1. 2016

-   pracovné stretnutie s riaditeľom koncepcií a rozvoja výstav CONECO Ľ. Kopeckým (O. Miháliková)

21. – 22. 1. 2016

-   Valné zhromaždenie ACE v Bruseli (O. Miháliková)

26. 1. 2016

-   zasadnutie vedeckého výboru medzinárodnej Konferencie koľajovej dopravy (I. Pleidel)

27. 1. 2016

          - zasadnutie Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie

28. 1. 2016

-   zasadnutie Autorizačného výboru

-   vernisáž výstavy CE∙ZA∙AR 2015 v rámci podujatia Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline (I. Pleidel, P. Paňák, D. Voštenák)

3. 2. 2016

-   seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

-   zasadnutie predbežného senátu Disciplinárnej komisie

4. 2.2016

-   pracovné stretnutie predsedov skúšobných senátov

-   konferencia Smart Cities v Trnave (I. Pleidel, K. Viskupičová)

5. 2. 2016

-   stretnutie zástupcov architektonických komôr krajín V4 v Brne (I. Pleidel, M. Jančok, K. Kobák, O. Miháliková)

10. 2. 2016

-   zasadnutie Redakčnej rady

-   stretnutie s členom R. Blaškom na úrade (I. Pleidel)

-   zasadnutie Predstavenstva

11. 2. 2016

-   zasadnutie Disciplinárneho senátu

15. 2. 2016

-   seminár k uznávaniu odborných kvalifikácií na MŠVVaŠ SR (O. Miháliková)