InformacieSKA.sk

Výstava ARCHITEKt na TÚRAch

Redakcia17.02.2016Udalosti
Výstava ARCHITEKt na TÚRAch

Vo štvrtok 11. februára 2016 sa uskutočnila v galérii FOCESA v Šali výstava "ARCHITEKt na TÚRAch" - výber z výtvarnej a architektonickej tvorby Imricha Pleidela za obdobie rokov 2000 až 2015. Ide o prierezovú výstavu autora, pričom ťažisko výstavy je tentokrát na jeho menej známej polohe ako výtvarníka. Vo výtvarnej časti je prezentovaných celkovo 30 olejomalieb na plátne a dreve a 2 art-protisy. Ich témou je hlavne krajina z rôznych geografických lokalít doma i vo svete, rôzne interpretovaná a transformovaná od zápisov plenéri až po abstrahované kompozície. Architektonické práce z oblasti bytových, občianskych, priemyselných stavieb, verejných priestorov, obnovy pamiatok a súťaží sú prezentované na 18 paneloch a predstavujú reprezentatívny výber najmä realizácií a sčasti pripravovaných projektov v Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Martine, Galante, Malinove a v Bratislave.

Na vernisáži sa zúčastnili viaceré významné osobnosti a priatelia architektúry a výtvarného umenia. Svieže sprievodné slovo k výtvarnej časti predniesla kurátorka výstavy Mgr. Andrea Pleidel, ktorá poodhalila aj čo-to o vzniku jednotlivých diel a procese tvorby. Architektonickú tvorbu I. Pleidela priblížila prítomným doc. Andrea Bacová, PhD. Ku kultúrnemu zážitku prispeli hudobným vystúpením Mgr. Samuel Chrappa (operný spev) a Mgr. art. Mária Farkašová (klavír).

Výstava je otvorená v priestoroch novostavby galérie Focesa na Školskej ul. 1A v Šali - tiež jedného z diel architekta Imricha Pleidela – v pracovné dni od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00: Potrvá do 31. marca 2016. Srdečne Vás pozývame!