InformacieSKA.sk

Víťazný projekt 15. bienále architektúry v Benátkach 2016

Redakcia12.02.2016Súťaže
Víťazný projekt 15. bienále architektúry v Benátkach 2016

Dňa 26. 1. 2016 zasadala medzinárodná porota na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať od 28. mája do 27. novembra 2016 v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky. Vernisáž bude 26. a 27. mája 2016.

Deväťčlenná porota pracovala v tomto zložení:

hlasujúci členovia (v abecednom poradí):

 • Peter Čanecký (VŠMU);
 • Irakli Eristavi (architektonický ateliér zerozero);
 • Adam Gebrian (nezávislý kritik, Praha, predseda poroty),
 • Alexandra Homoľová (SNG);
 • Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR);
 • Boris Meluš (nezávislý grafický dizajnér);
 • Alexandra Kusá (SNG),

a dve nehlasujúce členky poroty:

 • Monika Mitášová (teoretička architektúry, zodpovedná za odbornú prípravu výberového konania) a
 • Monika Palčová (koordinátorka projektu, SNG).


Do súťaže bolo prihlásených 24 projektov. V predpoludňajších hodinách porota preštudovala dokumentáciu všetkých projektov, prediskutovala ich a posúdila. Do druhého kola postúpili tri prihlásené projekty:

 • projekt autorov Michala Janáka, Martina Jančoka (Plural), Ľubice Segečovej a Bohdana Smiešku nazvaný Sokel,
 • projekt autorov Michala Sula, Miriam Liškovej (SLLA Architects), Raúla Alonsa Estébanesa a Kataríny Smatanovej nazvaný Mobilising Response / Podňjeťiť odpoveďe,
 • projekt autorov Benjamína Brádňanského, Petra Hájka, Víta Haladu, Jána Studeného a Mariána Zervana (VŠVU v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave) nazvaný Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Zástupcovia troch postupujúcich projektov v popoludňajších hodinách s porotou v druhom kole prediskutovali predložené projekty. Po záverečnej internej diskusii porota hlasovaním vybrala projekt Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave so šiestimi hlasmi za, jeden člen poroty sa zdržal hlasovania.

„Autorský tím, ktorý porota vybrala, aby reprezentoval Slovensko na tohtoročnom architektonickom bienále, sa rozhodol prezentovať príbeh jednej stavby, Slovenskej národnej galérie. Podľa nášho názoru ide o jednu z mála stavieb nedávnej minulosti na Slovensku, ktorá má potenciál zaujať široké medzinárodné publikum. Nejde ale len o predstavenie stavby vo veľkom modeli v mierke 1:8, ale o predstavenie celého procesu: od úvah o vzniku takejto stavby cez jej prípravu, rôzne fázy projektu, realizácie, užívania, následné chátranie, diskusiu o uzavretí a možnom búraní až po súťažné návrhy rôznych slovenských architektov na rekonštrukciu. Zápas o túto stavbu je priesečníkom mnohých frontových línií architektonických i mimoarchitektonických. Benátske bienále navštívia počas šiestich mesiacov desaťtisíce vážnych záujemcov o architektúru - architektov, študentov architektúry, historikov, teoretikov, novinárov, akademikov, fanúšikov architektúry, záujemcov o prostredie, v ktorom žijeme. Tí všetci sa budú môcť vďaka zrozumiteľnej prezentácii dozvedieť, že v Bratislave existuje takáto mimoriadna stavba s dôležitým obsahom, a že ju môžu v budúcnosti navštíviť. Dozvedia sa aj to, aký je stav architektonického uvažovania o galérii na Slovensku. Porota odporúča zvážiť online prenos z webkamery, ktorý bude v pavilóne po dobu bienále vysielať prebiehajúci proces rekonštrukčných prác.
Zároveň má táto expozícia šancu sprostredkovať nádej pre ďalšie stavby s relatívne podobným osudom v Čechách, na Morave a na Slovensku a pomôcť pozmeniť prevládajúce názory širokej verejnosti na viaceré z nich. Mnohé skvelé stavby s dôležitým kultúrno-spoločenským obsahom, ktoré vznikli v Československu pred rokom 1989, sú dodnes často kritizované, vysmievané, niekedy dokonca nenávidené spravidla iba a jedine z dôvodu situácie (doby, ideológie, politického systému), v akých tieto stavby vznikli. Považujeme to za problém (škodu a omyl), ktoré je treba široko verejne diskutovať a expozícia na benátskom bienále poskytne výbornú šesťmesačnú platformu celému radu takýchto diskusií a reflexií," píšu porotcovia v stanovisku nielen k výberu víťazného diela.

Všetky projekty sú zverejnené na stránke SNG.

Kurátorom Bienále architektúry v Benátkach je Alejandro Aravena, čislý architekt, ktorý v januári získal Pritzkerovu cenuTémou medzinárodnej výstavy je Reporting from the Front. Alejandro Aravena k Bienále 2016 povedal: „Je treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí. Chceli by sme, aby ľudia, ktorí prídu na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach videli: príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby sme ich vyrozprávali; exemplárne príklady, ktoré stojí za to zdieľať, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach.“


Zdroj: SNG