InformacieSKA.sk

Seminár o Dunaji a Bratislave

Redakcia12.02.2016Udalosti
Seminár o Dunaji a Bratislave

Dňa 21. januára 2016 sa v hoteli Sheraton v Eurovei konal seminár Dunaj a Bratislava: prístavné zóny ako miesta kontaktu s podtitulom vízie, plány a súvislosti optikou kvality mestského života. Podujatie organizoval Bratislavský okrášľovací spolok spolu s Inštitútom urbánneho rozvoja v rámci svojho prednáškového cyklu Bratislavské večery. Partnerom podujatia bol Dunajský fond, ktorý spravuje Stredoeurópska nadácia – CEF.
Podujatie otvoril a hostí privítal Maroš Mačuha, výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku. Ako prvý prezentujúci vystúpil Juraj Čorba, programový stratég Stredoeurópskej nadácie, ktorý predstavil ciele neziskovej platformy Dunajský fond pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja a Malého Dunaja. Dunajský fond na tieto účely združuje a koordinuje finančné, ľudské a iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Jozef Moravčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Verejných prístavov predstavil túto akciovú spoločnosť, ktorá je v Bratislave správcom väčšiny pobrežných zón Dunaja. Prezentoval aj niektoré konkrétne projekty - revitalizáciu nákladných prístavov v Bratislave, Komárne a Štúrove, vybudovanie novej maríny pre osobné člny pri Aušpici v Petržalke alebo vybudovanie pontónového prístavu pre osobné člny v zóne Eurovea. Tieto projekty by veľmi podporili kontakt ľudí s riekou a boli by predpokladom oveľa väčšieho využívania osobnej lodnej dopravy, ako aj zatraktívnenia cestovného ruchu. Tretím prednášajúcim bol Marek Považan, podpredseda predstavenstva a riaditeľ akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, ktorá zabezpečuje hromadnú osobnú lodnú dopravu na Dunaji v priestore Bratislavy s pravidelným spojením s Viedňou. Využívanie osobného prístavu v Bratislave má stúpajúci tendenciu. Za minulý rok vybavil vyše 440-tisíc platiacich pasažierov. Marek Považan predstavil aj projekt na rekonštrukciu a zväčšenie osobného prístavu na Vajanského nábreží v Bratislave. Vzácnym hosťom večera bol architekt Peter Gero, člen Kruhu poradcov Dunajského fondu. Je okrem iného spoluautorom humanizácie prístavných zón v Hamburgu a v Oslo. Predstavil základné predpoklady pretvárania industriálnych prístavných zón na verejnú funkciu, pričom predpokladom je zachovanie genia loci danej lokality a ponechanie čo najväčšieho počtu pôvodných prvkov. Vyzdvihol bohatstvo, ktoré má Bratislava nielen v podobe Dunaja, ale aj Malého Dunaja, Chorvátskeho ramena v Petržalke či lokálnych jazier ako Kuchajda, Draždiak a Štrkovecké jazero. Správnym rozvojom tohto vodného prvku sa môže stať mesto príťažlivejšie pre domácich aj pre turistov. Bohatá bola aj záverečná diskusia, v ktorej okrem prednášajúcich vystúpila aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Tá ocenila celé podujatie a vyzvala na ďalšie pokračovanie takejto diskusie s verejnosťou. Na podujatí sa zúčastnila odborná i laická verejnosť. Kapacita sály Connections v počte 120 osôb bola prekročená a časť návštevníkov musela stáť. Vzhľadom k veľkému záujmu o problematiku rieky Dunaj v Bratislave a spoločnú snahu ju viac zapojiť do organického života mesta plánuje Bratislavský okrášľovací spolok spolu s Dunajským fondom ešte v tomto roku aj ďalšie podobné podujatia.

Zdroj a foto: Bratislavský okrášľovací spolok