ReSITE sa bude venovať mestám v migrácii

ReSITE sa bude venovať mestám v migrácii

V dňoch 16. – 17. júna 2016 sa v 
Prahe uskutoční piaty ročník konferencie ReSITE, ktorého tohtoročná téma bude Mestá v migrácii. Organizátormi festivalu, ktorý sa bude konať v pražskom Fóre Karlín, sú ReSITE a Inštitút plánovania a rozvoja hl. m. Brahy (IPR Praha). Odborníci z celého sveta budú vo viacerých formátoch hľadať odpovede na mnohé pálčivé otázky dnešného rozvoja miest. Slovenská komora architektov po prvý krát prevzala záštitu nad podujatím a konferencia je zaradená do sústavného vzdelávania SKA. 

Ako môžu developeri a politickí lídri adaptovať rozvojové plány miest a vyhnúť sa vzniku vylúčených lokalít? 

Ako sa k týmto výzvam postavili predstavitelia miest vo svete? 

Ako sa lídri 21. storočia dopracovali k inteligentným riešeniam, ktoré majú kultúrny a ekonomický prínos pre obyvateľov? Čo to znamená pre navrhovanie miest a verejného priestoru, dopravu, bývanie a architektúru?

 Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsia diskutovať mnohí prizvaní odborníci z celého sveta.

Konferencia sa bude venovať architektúre, rozvoju investícií, komunitám, politike, verejnému priestour a doprave z pohľadu dlhodobej a úspešnej integrácie nových obyvateľov. Účastníci budú diskutovať s poprednými svetovými lídramii o tom, ako dizajn, mestské plánovanie, politika, financie a spoločné hodnoty môžu zlepšiť kvalitu života a vytvoriť odolnejšie a ekonomicky konkurenceschopné mestá. 

Všetky mestá majú skúsenosť s migráciou. Tá má vlplyv na priestor, či už ide o medzikultúrnu, nadnárodnú, medzigeneračnú či medzimestskú migráciu. Súčasná migračná kríza v Európe odkryla nečakanú priepasť mezi západnými krajinami Európy a novými členskými štátmi EÚ. Ide o jednu z hlavných výziev pre našu generáciu, na ktorú sa zamerajú organizátori ReSITE 2016. 

Akoobvykle, ReSITE sa bude zaoberať aj premostením trhlín mezi dizajnom, politikou, financiami a občianskymi iniciatívami s cieľom vytvoriť mestá, v ktorých sa dobre žije.

Za účasť dostanú členovia komory 10 kreditov. Poplatok je pre členov komory zvýhodnený. V prípade záujmu sa obráťte na úrad SKA. Registrovať sa môžete na stránke konferencie.