InformacieSKA.sk

O čom chceme čítať a diskutovať najviac?

Martina Jakušová14.02.2016Téma

Dňa 10. februára sa v tomto roku prvýkrát stretli členovia redakčnej rady Informácií SKA. Okrem mnohých načatých problémov sa diskutovalo hlavne o tom, o akých témach v tomto roku pripraviť naše tematicky zamerané čísla. V roku 2015 to boli Výkon povolania, Architektonické dielo, Ako plánujeme sídla a Učenie (sa), rok predtým sme zoširoka rozoberali témy Architektonické súťaženie a Verejné obstarávanie

Po dlhšej debate sme sa rozhodli, že bude najlepšie sa opýtať Vás, architektov, našich čitateľov, čo by Vás mohlo zaujať. Napíšte nám, prosím, do komentáru k tomuto článku, prípadne na adresu informacieska@gmail.com,  aké témy by ste radi videli na stránkach tohto časopisu. A potešíme sa aj ďalším Vaším reakciám v komentároch pri článkoch, je to pre nás veľmi cenná spätná väzba, vďaka ktorej môžeme časopis robiť lepšie. 

Ďakujeme.