Nová kniha o kreativite: Cyklus tvorenia

Dňa 14. januára 2016 sa vo výstavnej sieni Umelky na Dostojevského rade č. 2 v Bratislave konal krst knihy Kreativita 2 – Cyklus tvorenia spojený s vernisážou výstavy výtvarných diel Janka Lehotského a krstom nového CD tohto hudobníka s názvom Moje mladšie ja. Autorom knihy je architekt Pavol Mrázek. Publikácia vyšla pod hlavičkou vydavateľstva ESPROF, ide v poradí o druhú zo série kníh o kreativite, ktorá voľne nadväzuje na knihu Kreativita 1 – Tvorivosť a vedomie. V tomto pokračovaní sa autor venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického navrhovania popisuje všeobecné zákonitosti plynutia tvorby, ktoré sa dajú aplikovať na každú ľudskú činnosť. Kniha je vhodná najmä pre mladých začínajúcich tvorcov, ktorí svoj talent chcú obohatiť o tvorivú profesionalitu.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, k vydaniu tejto knihy povedal: „Kreativita je ako úsmev: malý zázrak, ktorý dokáže spustiť zázraky veľké. Zázrak kreativity nás spolu s úsmevom odlišuje od ostatných živých bytostí na tejto planéte. Kreativita ako radosť z tvorenia a tvorenie samo, bola a je hybnou silou ľudského rozvoja a je jedno, či ju vnímame z pohľadu jedinca či celého ľudstva. Dnes sme my ľudia v mediálnom prostredí, ktoré sme sami vytvorili, zahlcovaní rôznymi receptami na úspešnosť, výkonnosť. Myslím, že kreativita sa nám k tomu niekde v kútiku tíško smeje, lebo vie svoje. A je tu, našťastie, ešte jeden z mála, architekt Pavol Mrázek, ktorý záhadu kreativity poodhaľuje vo svojich knihách. Keďže však aj on patrí do rodu homo creativis, zapája nás do jej odhaľovania zaujímavým, neopakovateľným spôsobom. Je radosť podstúpiť spolu s ním toto dobrodružstvo.“

Zdroj: ESPROF