InformacieSKA.sk

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Redakcia12.02.2016Udalosti
Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Koncom januára 2016 otvorila Považská galéria umenia v Žiline (PGU) v poradí druhý ročník Mesiaca architektúry. Akcia, ktorej spoluorganizátorom je Slovenská komora architektov a na organizácii ktorej sa podieľal architekt Dušan Voštenák, pozostáva z viacerých výstav prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2015 - prostredníctvom súťažných podujatí celoslovenského významu aj výstavy tvorby troch žilinských architektov.

Ide o výstavu všetkých súťažných diel prihlásených do súťaže CE∙ZA∙AR 2015, Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov, ďalej je pre návštevníkov otvorená výstava organizovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska prezentujúca víťazný projekt ocenený Cenou Dušana Jurkoviča v roku 2015. Zámerom podujatia je zároveň predstavovať tvorbu miestnych architektov pôsobiacich v žilinskom regióne, pričom sa tento ročník zameria na profil žilinských architektov jednej generácie. Samostatnými výstavami tu budú zastúpení architekti Viera Mecková, Stanislav Toman a Oto Sedlák. Výstavy potrvajú do 28. februára 2016.

Výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúry vo výstavných priestoroch galérie v mesiaci február. Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie. Jeho dlhodobým zámerom je stimulovať architektov v regióne, aby sa zapojili do prezentácie svojej tvorby a spopularizovať medzi verejnosťou význam architektúry v rámci kultúrneho a životného prostredia v našom regióne. Hlavnou náplňou podujatia je výstavná činnosť realizovaná v spolupráci so Slovenskou komorou architektov či Spolkom architektov Slovenska, zameraná na prezentáciu domácich aj zahraničných architektonických diel a autorov prostredníctvom propagácie ich aktivít. Zámerom projektu je tiež vytvárať priestor na profesionálnu komunikáciu a podporu tvorby v oblasti architektúry v rámci regiónu.

CE∙ZA∙AR 2015

V XIV. ročníku CE∙ZA∙AR bolo spolu 100 prihlásených súťažných diel, z ktorých porota vybrala 18 nominácií a 6 víťazov v šiestich kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér). Po prvýkrát v histórii CE∙ZA∙AR sa predsedníčkou poroty stala žena, rakúska architektka Marlies Breuss. Okrem šiestich oficiálnych víťazov bola na základe internetového hlasovania Hospodárskych novín udelená aj Cena verejnosti.

Ocenenie CE∙ZA∙AR zdôrazňuje kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporuje excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukazuje na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivuje verejné povedomie o architektúre ako takej.

Profil generácie troch žilinských architektov

Mesiac architektúry v PGU chce pravidelne predstavovať samostatnými autorskými výstavami aj tvorbu autorov zo žilinského regiónu. Tento ročník podujatia je koncipovaný ako priestor na prezentáciu profilov troch žilinských architektov z jednej generácie prostredníctvom samostatných výstav: Viera Mecková, Stano Toman a Oto Sedlák. Trojice architektov, ktorí spoločne pracovali v žilinskom Stavoprojekte, kde vládla tvorivá atmosféra, spolu s architektmi Ferdinandom Čapkom, Ladislavom Bauerom, Antonínom Stuchlom, Michalom M. Scheerom a ďalšími významnými osobnosťami, ktoré poznamenali rozvoj mesta. Spoločenské a odborné uznania vypovedajú o kvalitnej architektonickej tvorbe vystavujúcich autorov. V čase ich aktívnej tvorby bolo samozrejmosťou spolupracovať na projekte a pri realizácii stavby s výtvarnými umelcami. Táto pridaná hodnota posúvala aj výtvarných umelcov zapojiť sa do kreatívnej tvorby v architektúre.

Architekta Viera Mecková (nar. 1933 v Turčianskych Tepliciach) pracovala v rokoch 1950 – 1990 v žilinskom Stavoprojekte a v roku 2003 získala za svoju celoživotnú tvorbu Cenu Emila Belluša. Je členkou skupiny VAL (Voies et Aspectes du Lendemain, v preklade Cesty a aspekty zajtrajška), propagátorkou architektúry, pričom sa zároveň venuje výtvarnému umeniu, knižnej väzbe, tvorbe šperkov a objektov. Medzi jej architektonické realizácie patria Administratívna budova Mestského úradu v Žiline (spoluautori Juraj Marth a Ladislav Sulík), Konzervatórium v Žiline, Kultúrny dom v Púchove a Dolnom Kubíne, Štátna banka a Štátna poisťovňa v Liptovskom Mikuláši, Aerologická stanica v Gánovciach a iné.

Architekt Stanislav Toman (nar. 1936 v Nemčiciach) pôsobil v Stavoprojekte Žilina v rokoch 1960 – 1990, za jeho tvorbu z rokov 1960 – 1982 mu bola udelená Strieborná plaketa Zväzu slovenských architektov. Popri architektonickej tvorbe sa venuje výtvarnej tvorbe a fotografii. Medzi jeho architektonické realizácie patria napríklad Hotel Slovakia v Žiline (spoluautori Oto Sedlák, Gabriela Cimmermannová), sídlisko Nábrežie v Liptovskom Mikuláši, sídlisko Rozkvet v Považskej Bystrici či sídlisko Ilava, ale aj kostoly v Hvozdnici a Zástraní.

Architekt Oto Sedlák (nar. 1941 vo Vsetíne) pôsobil v Stavoprojekte Žilina v rokoch 1965 – 1990. V roku 1981 získal Cenu Dušana Jurkoviča udeľovanú pôvodne Zväzom slovenských architektov. Pri svojich realizáciách výtvarných diel spolupracuje s názorovo blízkymi výtvarníkmi Vladimírom Kompánkom, Andrejom Barčíkom, Robertom Brunom a Pavelm Chomom. Medzi jeho architektonické realizácie patria Hotel Slovakia v Žiline (spoluautori Stanislav Toman, Gabriela Cimmermannová), Slovenská koliba v Prahe, Veľkopredajňa potravín Tempo v Žiline, Domy smútku v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Čadci, Kysuckom novom meste, Martine, Považskej Bystrici (spolupráca Emil Galovský), Rajci – Šujanoch, Lokci, či v Turanoch a mnohé ďalšie.

Cena Dušana Jurkoviča 2015

Cenu Dušana Jurkoviča udeľuje Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Je to prestížna národná cena za architektúru s najdlhšou kontinuálnou tradíciou od roku 1964. Do súťaže bolo v roku 2015 navrhnutých 20 architektonických diel.Cenu Dušana Jurkoviča 2015 porota udelila architektonickému dielu Rodinný dom Partizánska, Bratislava od autorov Ján Studený a David Kopecký, spolupráca: Ján Miškov, Martin Mihály, Laco Bartko, Maroš Bátora, Diana Šajdová, Pavel Mejtský, Martin Vojta. Podľa stanoviska poroty rodinný dom s ateliérom na Partizánskej ulici je vynikajúcim príkladom veľmi silnej konceptuálnej architektúry, v ktorej sa snúbi autentický autorský prístup s odvahou experimentovať a posúvať hranice možného.

Ďalšie nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča 2015 bez určenia poradia získali diela Rodinný dom K2, Banská Bystrica autorov Branislav Hovorka a Martin Paulíny, spolupráca na interiéroch Zuzana Reháková; Obchodný dom, Brezno od autorov Igor Lichý, Tomáš Šebo, Pavol Remšík a Emanuel Zatlukaj; Rodinný dom Vrakuňa, Bratislava od autorov Maroš Fečík a Andrej Oláh.

Zdroj: Mgr. Milan Mazúr, akad. arch. Dušan Voštenák, PGU, foto: PGU