InformacieSKA.sk

Medzinárodná cena RIBA

Úrad SKA14.02.2016Súťaže
Medzinárodná cena RIBA

Kráľovský inštitút britských architektov (Royal Institute of British Architects – RIBA) organizuje v spolupráci s Medzinárodnou úniou architektov (Union Internationale des Architectes – UIA) Medzinárodnú cenu RIBA. Víťazné dielo vyberie medzinárodná porota v hviezdnom zložení Richard Rogers (predseda), Kunlé Adeyemi, Marilyn Jordan Taylor FAIA a Philip Gumuchdjian. Vyberú a ocenia to "najinšpiratívnejšie a najvýznamnejšie dielo za uplynulý rok. Víťazná budova má v sebe zahŕňať inovatívne a vizionárske myslenie, excelentnosť realizácie pričom jej prínos je zreteľný pre užívateľov aj samotné prostredie, v ktorom sa nachádza," uvádza sa na stránke organizátora. 

Odovzdaná bude aj ďalšia cena RIBA International Emerging Architect Prize pre architekta, ktorý v čase ukončenia výstavby  diela nemal viac ako 40 rokov. Touto cenou sa RIBA snaží podporovať a povzbudzovať mladé talenty v architektonickej profesii, ktorých prínos v rámci novej architektúry sveta je nesmierne dôležitý. Termín na prihlásenie sa do súťaže sa predĺžil do 8.3.2016.

Všetky informácie nájdete na www.architecture.com/Awards2016.