InformacieSKA.sk

Cena ZUUPS 2015 udelená

Redakcia12.02.2016Súťaže
Cena ZUUPS 2015 udelená

Veľké Dravce, hospodársky a rekreačný komplex firmy AGRO CS Slovakia, a.s.

Dňa 11.2.2016 vyhlásilo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS) výsledky súťaže o Cenu ZUUPS, ktorá je národným kolom 11. ročníka medzinárodnej súťaže ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil européen des urbanistes). Súťažné návrhy bolo možné posielať do konca októbra 2015. Cenu ZUUPS udeľuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pôsobiace vrámci Spolku architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti (napr. návrh koncepcie, vízie, urbanistickej štúdie, krajinnej a krajinno-architektonickej štúdie, dopravno-urbanistickej štúdie).

Do súťaže sa prihlásilo päť návrhov, ktoré posudzovala porota v zložení Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava, Ing. arch. Petronela Királyová, hlavná architektka mesta Košice a Ing. arch. Eva Ligačová, hlavná architektka, Mestský úrad Nitra. Porota rozhodla o udelení prvej, druhej a dvoch tretích cien:

1. miesto
Názov: Veľké Dravce, hospodársky a rekreačný komplex firmy AGRO CS Slovakia, a.s.
Miesto: Veľké Dravce, okr. Lučenec
Riešiteľ: AMŠ Partners, spol. s r.o.
Autori: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Pavel Záriš, Ing. arch. Juraj Šesták, spolupráca: Ing. arch. Martina Ťažká
Donori: AGRO CS Slovakia, a.s.

2.miesto
Názov: IBV Nové Dubovce - Dubovce
Miesto: Dubovce, okres Skalica
Riešiteľ projektu: Ateliér Dubrucká, s.r.o.
Autori: Anna Dobrucká, Milo Drgoň, Ivan Čitáry
Donori: Obec Dubovce

3. miesto
Názov: Nové námestie Ružomberok
Miesto: Ružomberok, Župa Žilinská
Riešiteľ: rmk architekti. s.r.o., Bálek architekti, s.r.o.
Autor: Mgr. art. Richard Kalmár, Ing. arch. Michal Bálek, Ing. arch. Martina Báleková

a

Názov: Územný plán zóny Zvolen, mestský park Horné Lanice
Miesto: Centrum mesta, mesto Zvolen, okr. Zvolen
Riešiteľ: TS design, Ing. arch. Tomáš Sobota
Autor: Ing. arch. Tomáš Sobota
Donori: Združenie Slatinka

Zdroj: ZUUPS